Rapportera missförhållanden till oss

Vi på Kappahl-gruppen vill driva vår verksamhet på ett ansvarsfullt och transparent sätt. Så här kan du rapportera misstänkta missförhållanden till oss.

 

För oss är det viktigt att driva vår verksamhet på ett ansvarsfullt och transparent sätt i hela vår värdekedja. Vi strävar efter att tidigt fånga upp och hantera förhållanden som annars kan leda till skada på människor, miljö eller vår organisation.

 

Vad kan du rapportera om?

Du kan rapportera om du har fått information om eller misstänker allvarliga missförhållanden i Kappahl-gruppens verksamhet. Det kan till exempel handla om mutor, korruption, trakasserier, diskriminering, miljöbrott eller brott mot vårt Sustainability Commitment (vår uppförandekod).

 

Vem kan rapportera?

Alla som misstänker ett allvarligt missförhållande i vår verksamhet kan rapportera det till oss. För dig som jobbar hos oss kan denna kanal vara ett alternativt sätt att rapportera, om en neutral kanal känns mest lämplig.

 

Så rapporterar du

Du kan rapportera om missförhållanden i vår verksamhet via kanalen nedan. Din rapport är anonym. Välj den länk som passar bäst (om ingen passar, välj vilken som helst):

För medarbetare inom Kappahl-gruppen (extern länk)

För kunder, allmänhet och myndigheter (extern länk)

För vår tillverkningskedja (extern länk)

 

Detta händer med din rapport

Vår rapporteringskanal hanteras strikt konfidentiellt av en extern partner och du är helt anonym. Om du vill följa status för din rapport kan du logga in anonymt med ett lösenord. Vi utreder alla rapporter skyndsamt och vidtar lämpliga åtgärder vid konstaterade missförhållanden. 

 

Frågor

Om du har frågor, mejla oss på info@kappahl.com