Leverantörer och fabriker

Kappahl-gruppen äger inga fabriker. Vi samarbetar i stället med leverantörer som delar vår syn på ansvarsfull tillverkning av kläder.

 

Vi tillverkar våra kläder i Asien och Europa, främst i Kina, Bangladesh, Indien och Turkiet. All vår tillverkning sker hos noga utvalda leverantörer som delar vår syn på transparent och ansvarsfull produktion.

Att arbeta långsiktigt med ett färre antal leverantörer gör att vi kan ha en nära dialog kring förbättringar och stötta en hållbar utveckling hos leverantörerna.

Vi finns på plats i våra tillverkningsländer

Vi har sedan mer än 30 år egna kontor och många medarbetare i våra största tillverkningsländer Bangladesh, Kina och Indien. Fler än 100 medarbetare arbetar på plats med inköp, hållbarhet och kvalitetskontroll. Det gör att vi kan ha en nära dialog med våra runt 140 leverantörer, besöka dem ofta och följa upp att de lever upp till våra krav kring arbetsvillkor och miljö.

 

Vi ställer krav kring arbetsvillkor och hållbar omställning

Vi samarbetar enbart med leverantörer som delar vår syn på transparent och ansvarsfull produktion. Alla leverantörer som arbetar med Kappahl-gruppen åtar sig att följa vårt Sustainability Commitment, vår uppförandekod. Det omfattar områden som fackliga rättigheter, löner, arbetstider, säkerhet på arbetsplatsen och miljö. Och inte minst nolltolerans mot tvångsarbete och barnarbete.

Vi besöker och granskar fabrikerna regelbundet med egen personal för att säkerställa att leverantörerna lever upp till våra krav.

Vårt Sustainability Commitment för leverantörer (PDF, 207 kB)

Genom att vara på plats och jobba långsiktigt kan vi bidra till förändringar som gör skillnad.

100 procent spårbarhet år 2026

Vi arbetar för att spåra 100 procent av vårt sortiment från fiber till färdigt plagg och göra den informationen enkelt tillgänglig för våra kunder. Med hjälp av spårbarhetstjänsten Trustrace dokumenterar vi var och hur varje plagg är tillverkat, ner till fiberns ursprung. Målet är att vårt sortiment ska vara 100 procent spårbart år 2026.

Redan idag är vårt jeanssortiment spårbart. Våra kunder kan se på vår hemsida var bomullen i deras jeans odlats, garnet spunnits, tyget vävts, färgats och sytts.

Spårbarhet och transparens i vår tillverkningskedja hjälper oss att identifiera risker, säkerställa goda arbetsvillkor och minimera produktionens påverkan på miljön.

 

Lista över leverantörer och fabriker

Här hittar du en lista över de leverantörer och fabriker som Kappahl-gruppen samarbetar med för att tillverka våra produkter. Vi har åtagit oss att följa kläd- och skobranschens Transparency Pledge och delar namn, plats, produkttyp som produceras och antalet medarbetare hos varje leverantör.

Lista över Kappahl-gruppens leverantörer och fabriker (Excel, 58 kB)