Våra hållbarhetsmål

Halverad klimatpåverkan, ett sortiment tillverkat för cirkulär ekonomi och spårbarhet från fiber till plagg. Det är några av våra viktigaste hållbarhetsmål. 

 

Vi på Kappahl-gruppen arbetar på att ställa om till en hållbar affärsmodell. Även i framtiden kommer vi behöva kläder – en framtid som vi vill vara en del av. Då måste behovet av kläder vara i balans med belastningen på miljön. 

Vi är fast beslutna att minska vår klimatpåverkan och driva på förändringen till en hållbar konsumtion och ett mer inkluderande och rättvist samhälle. Vi ska designa kläder som kan leva längre och produceras med mindre negativ påverkan på människor och planet. 

50 %

minskad absolut klimatpåverkan till 2032

100 % 

spårbarhet från fiber till plagg år 2026

50 %

av sortimentet tillverkat för en cirkulär ekonomi år 2026

Våra mål

Vi arbetar inom tre fokusområden för att nå våra hållbarhetsmål; klimat och miljö, social hållbarhet samt transparens och engagemang.

Vi ska minska våra utsläpp i linje med Parisavtalet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Genom hela vår leverantörskedja strävar vi efter säkra, hälsosamma och rättvisa arbetsförhållanden och att människor behandlas med värdighet och respekt. Och det är viktigt för oss att vara transparenta om vår resa mot en hållbar och cirkulär modeupplevelse. 

 • 2025 ska alla våra plagg använda material med mindre miljöpåverkan än konventionella.
  Framsteg: Idag är vi på 86 procent.

 • 2026 ska vårt sortiment vara 100 procent spårbart från fiber till färdigt plagg.
  Framsteg: Idag är vårt jeanssortiment 100 procent spårbart. Redan 2013 publicerade vi vår leverantörslista online. 

 • 2026 ska minst hälften av vårt sortiment vara tillverkat för en cirkulär ekonomi.
  Framsteg: Idag är vi på 19 procent.

 • 2032 ska vår klimatpåverkan ha minskat med 50,4 procent jämfört med basåret 2022.*
  Framsteg: Mellan 2022 och 2023 minskade vi våra utsläpp med 15 procent.

 • 2040 ska Kappahl-gruppen ha netto noll i klimatpåverkan.*

* Våra klimatmål utgår från vad vetenskapen anser nödvändigt för att klara Parisavtalets ambition om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Båda målen är verifierade av the Science Based Target Initiative

År 2040 ska vi vara klimatneutrala.