17 juni 2024
Pressmeddelande
Företaget
Hållbarhet

Kappahls vd introducerar åtgärder för mer inkluderande rekryteringsprocesser tillsammans med flera näringslivstoppar

Mångfaldsaktören Mitt Liv har tillsammans med vd:ar från några av Nordens ledande företag initierat utvecklingen av fem konkreta åtgärder för att reformera rekryteringsprocesserna och göra dem mer inkluderande. Kappahl Groups vd Elisabeth Peregi är en av de drivande i nätverket.

- För oss som modeföretag är det centralt med en rekrytering som speglar våra olika kunder. Vi möter tusentals kunder varje dag, och vår förmåga att förstå dem gynnas av att vi är medarbetare med olika bakgrund och förmågor. Som stor aktör har vi både ett ansvar och en möjlighet att påverka och stärka samhället, säger Elisabeth Peregi, vd och koncernchef Kappahl Group.

Tillsammans med Alexander Wennergren Helm från Ernströmgruppen, Jakub Jankowski från IKEA Industry, Martin Malmvik från Axel Johnson International och Paula da Silva från P27 Nordic Payments har Elisabeth Peregi inom Mitt Livs vd-program ”CEOs for D&I” (CEOs for Diversity & Inclusion) utvecklat fem konkreta åtgärder som de har gett namnet ”Courageous Recruitment” (”modig rekrytering”).

De fem åtgärderna ska förbättra och förändra rekryteringsmetoderna från uppstart till anställning inom bolagen och göra dem mer inkluderande. Det innebär bland annat att skapa mer diversifierade kandidatlistor med nolltolerans mot homogena urval, samt ställa högre krav på rekryteringsföretag. Företagen som deltar förbinder sig att införa åtgärderna, och göra en uppföljning om ett år. Elisabeth Peregi uppmanar fler företag att ansluta sig:

- Jag vill uppmuntra alla vd:ar i Sverige att haka på - det här är verkligen ett initiativ som kommer göra skillnad. Och som kommer att stärka såväl oss som företag som de människor vi möter!

Kappahl Group är partner till Mitt Liv sedan flera år. Organisationens förhoppning är att initiativet kring modig rekrytering ska sprida sig och driva på förändringen i näringslivet och på arbetsmarknaden.

- Åtgärderna ska fungera som en startpunkt för att öka fokus på dessa viktiga frågor och underlätta förändringsarbetet. Vi kommer nu att arbeta vidare för att få fler företag att stå bakom detta initiativ. Dessutom vill vi samarbeta med rekryteringsföretagen för att säkerställa att det finns en gemensam syn och enad strategi mellan kund och leverantör, avslutar Lenka Prokopec Karlberg, vd för Mitt Liv.

Fem åtgärder för modig rekrytering (Courageous Recruitment):

  1. Nolltolerans mot homogena kandidatlistor.
  2. Att ställa striktare krav på externa rekryteringsföretag.
  3. Att säkerställa att rekryteringsteam har en diversifierad sammansättning eller egna erfarenheter av mångfald.
  4. Inkluderande beskrivningar genom hela rekryteringsprocessen (jobbannonser, kompetensprofiler och annan dokumentation).
  5. Att belöna medvetet inkluderingsarbete, exempelvis genom storytelling och andra metoder.

Mer information om de specifika åtgärderna finns tillgänglig på Mitt Livs webb

Om CEOs for D&I  
CEOs for D&I initierades för tre år sedan av Mitt Liv. Programmet syftar till att uppmuntra näringslivet att ta ett större ansvar för mångfald och inkludering. Målet för varje vd-program och grupp är att komma fram till ett bolagsgemensamt åtagande. Hittills har 19 vd:ar genomgått programmet. Under april 2024 ingick Mitt Liv i ett samarbete med Handelshögskolans Executive Education för att vidareutveckla programmet med en mer omfattande forskningsgrund, samt med en certifiering av de vd:ar som deltar. Nästa grupp i det nya programmet kommer att starta under 2025. 


Presskontakter

Relaterade bilder

Courageous Recruitment CEO networkLadda ner filen