3 maj 2024
Pressmeddelande
Företaget
Hållbarhet

Transparens och spårbarhet i fokus – idag släpps Kappahl Groups hållbarhetsrapport

Stora kliv på resan mot en transparent och ansvarsfull verksamhet och ett minskat absolut klimatutsläpp med 15 % sedan 2022. Dessutom har Kappahl fått sitt klimatmål  på 50,4 % minskade absoluta klimatutsläpp till 2032 validerat av Science Based Targets (SBTi). Nu ökar Kappahl takten i sin omställning och går i bräschen för en hållbar modevärld. Idag släpps hållbarhetsrapporten för 2023.

Kappahl Group lanserade nyligen sitt nya högre syfte, att skapa en ansvarsfull modevärld. Bolaget vill vara en av ledarna inom branschen och redovisar i sin hållbarhetsrapport resultat på de ambitiösa målen inom hållbarhetsstrategins tre huvudområden; klimat och miljö, social hållbarhet, samt transparens och engagemang. Förutom 15% minskade klimatutsläpp jämfört med förra året har Kappahl nu 86 % av plaggen tillverkade av certifierade och/eller spårbara material med mindre miljöpåverkan än konventionellt producerade material. För bomull nåddes 100 % redan 2020. Varumärkena Kappahl och Newbie växlar också upp sina cirkulära erbjudanden och har som mål att hälften av sortimentet ska vara möjligt att cirkulera till 2026. Man lägger också stor vikt på att öka kundernas kännedom om Kappahls hållbarhetsarbete och har målet att de i högre grad ska uppleva Kappahl som ett tryggt och pålitligt modeföretag med fokus på mångfald och inkludering. Detta i såväl marknadsföring som i hela verksamheten.

När det gäller transparens nåddes en viktig milstolpe i hållbarhetsarbetet redan under 2022 med införandet av spårbarhetsverktyget TrusTrace, ett arbete som under 2023 växlats upp ytterligare och nu innefattar all Kappahls denim. Nästa år ska Kappahl ha full spårbarhet från fiber till plagg på hela sortimentet.

- Transparens är en nyckelfaktor för att uppfylla vårt högre syfte, att skapa en ansvarsfull modevärld. Spårbarhet gör företag ansvariga för arbetares rättigheter och är ett viktigt verktyg i att navigera i en bransch med stora utmaningar vad gäller social hållbarhet. Insyn i vår värdekedja gör att vi som företag såväl som våra kunder kan ta hållbara beslut. Både vad gäller mänskliga rättigheter och miljö, säger Sandra Roos, hållbarhetsdirektör på Kappahl Group.

En annan nyckelfaktor för Kappahl är att få med kunderna ännu mer på resan mot en hållbar modevärld. Förutom att lansera ett nytt servicelöfte och stärka kompetensen inom att prata och förklara hållbarhet för kunderna, har det växlats upp kring secondhanderbjudanden i butik och testats olika lösningar för att förlänga plaggens livslängd. Kappahl Groups vd och koncernchef Elisabeth Peregi lyfter fram pilotprojektet med digitala produktpass som just nu pågår.

- Det är mycket jag är stolt över att vi åstadkommit under året, men om jag ska lyfta några saker är det framför allt vårt arbete med digitala produktpass samt att vi fortsätter utforska cirkulära erbjudanden genom secondhandlösningar i butik och innovativ teknik. Vi fortsätter också jobba med att producera produkter med mindre negativ påverkan på miljö och människor, och kommer framöver lägga ännu mer kraft på att få med kunderna på resan. Det är tillsammans med våra kunder som effekten blir störst, avslutar Elisabeth Peregi.

Hela hållbarhetsrapporten finns att läsa på Kappahls hemsida.

FAKTARUTA: Hur långt har Kappahl Group kommit på sin hållbarhetsresa?

  • 2008: Kappahl besöker alla sina över 130 leverantörers fabriker med egen personal
  • 2020: Kappahl köper enbart bomull från certifierade och/eller spårbara källor
  • 2020: Alla Kappahl Groups produkter transporteras med båtfrakt (sedan 2023 drivna av biobränsle)
  • 2020: Kappahl använder 100 % förnybar energi i alla egna anläggningar
  • 2023: Alla produkter inom denimsortimentet är spårbara från fiber till plagg
  • 2023: Kappahl signerar det nya International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry
  • 2024: Kappahls klimatmål är validerade enligt SBTi
  • 2024: Kappahl erhöll GOTS-certifiering
  • 2024: 86 % av samtliga plagg (oavsett material) gjorda i material från certifierande och/eller spårbara källor

Presskontakter

Relaterade bilder

KappAhl Head Sustainability Sandra RoosLadda ner filen

Relaterade filer

Kappahl 2023 Sustainability ReportLadda ner filen