Kappahl nominerade till Miljöstrategipriset 2022

<p>Kappahl nominerade till Miljöstrategipriset 2022</p>

Kappahls bild av en hållbar framtid innebär att våra behov av kläder är i balans med belastningen på miljön. Och för att vara en modekedja som agerar hållbart krävs anpassning. Därför har Kappahl tagit fram hållbarhetsstrategin Responsible Fashion med målet att växa och ändå halvera sitt absoluta klimatavtryck till 2030 – en strategi som gäller hela kedjan från design, produktion till slutkonsument. Det övergripande målet är att uppnå en hållbar och cirkulär affärsmodell med hållbarhet i varje strategiskt beslut – en strategi som nu nominerats till årets miljöstrategipris.

- Hållbarhet är ingenting som läggs på i efterhand hos oss utan vi stämmer direkt av besluten mot vår affärsidé att erbjuda prisvärt och ansvarsfullt mode. Nomineringen är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Kappahls hållbarhetsdirektör Sandra Roos.

  

Strategin Responsible Fashion är en del av Kappahls övergripande strategi och affärsplan och fokuserar på fyra områden – design, leverantörskedja, organisation och butiker samt konsumtion – som var och ett innehåller en rad åtaganden och mätbara mål. Strategin grundar sig dels på Kappahls långa erfarenhet och djupa kunskap om mode och dess påverkan på människor och miljö, dels på läran om de planetära gränserna och FN:s Agenda 2030, och dels på aktuell forskning.

- Kappahl ska växa och samtidigt ligga i linje med Parisavtalet. Vi ska nå våra ekonomiska tillväxtmål men våra koldioxidutsläpp ska sjunka varje år. Till 2030 ska vi ha halverat vår absoluta klimatpåverkan, fortsätter Sandra Roos, hållbarhetsdirektör på Kappahl.

Klimatmålet gäller hela värdekedjan och inkluderar både leverantörer och kunder, utöver utsläppen från Kappahls egna verksamhet, som idag utgör ca sju procent av värdekedjans utsläpp. Kappahls hållbarhetsrapport 2021 visar att företagets hållbarhetsstrategi ger resultat. Klimatutsläppen minskar i takt med målet, ett annat exempel är målet att 100% av bomullen på Kappahl ska vara certifierad som nåddes redan 2020.

- Vi ser att vi i klädbranschen behöver ta ansvar för hela värdekedjan och hela hållbarhetsspektret. Det är allt ifrån arbetsförhållanden, vatten och vilken energi som används i bomullsodling, tygproduktion, syfabriker och transporter på leverantörssidan, till att vi behöver inspirera och förenkla för våra kunder i att göra hållbara val, avslutar Sandra Roos.

Om Miljöstrategipriset
Miljöstrategipriset delas ut av tidskriften Miljö & Utveckling sedan 2015. De nominerade ska ha en ambitiös och tydlig hållbarhetsstrategi som förankrats i ledningen och som väl genomförts i relevanta delar av organisationen. Stor vikt läggs vid uppnådda konkreta resultat som ska kunna vara inspirerande för andra och kunna ge avtryck utanför organisationen. Pristagarna utses av en expertjury som i år består av Ylva Öhrnell, DHL Freight, Kristina Birath, Eskilstuna kommun, Peter Westman, Världsnaturfonden WWF, Henrik Ny, Blekinge Tekniska Högskola, och Ingar Lindholm, chefredaktör för Miljö & Utveckling. Bland tidigare års vinnare finns Region Västmanland, Max Burgers och Vasakronan. Nytt för i år är att priset delas ut i två klasser, en för offentlig sektor och en för näringsliv. Vinnaren av priset offentliggörs under Miljöstrategidagarnas konferens den 6 oktober på Quality Hotel Globe i Stockholm.

Läs mer om priset här

För mer information kontakta
Johanna Flemström
Kommunikationschef
johanna.flemstrom@kappahl.com
tel: 0729-974649

”Kappahl finns till för att hylla mångfalden i vardagen”. Vi vill bidra till att bredda definitionen av mångfald till att inkludera många olika sätt att leva – som ger alla friheten att vara sitt sanna jag, alltid.

Kappahl Group grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med runt 370 Kappahl- och Newbie-butiker samt Shop Online i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen och Storbritannien.

Kappahl-teamet består av 4 000 kollegor på 400 arbetsplatser i tio länder med olika bakgrund, ålder, kunskaper och klädstil. Den gemensamma drivkraften är att erbjuda mode som passar livet för många människor och livsstilar. Ett ansvarsfullt mode som känns rätt, för den som bär det och för världen omkring oss. Idag är 75% av sortimentet producerat i mer hållbara material. Målet är att 100% ska vara producerade i mer hållbara material senast år 2025.

Mer information på kappahl.se.