Kappahl lanserar ny mångfalds- och inkluderingsstrategi: ”Möjligheterna är oändligt stora”

<p>Kappahl lanserar ny mångfalds- och inkluderingsstrategi: ”Möjligheterna är oändligt stora”</p>

Med medarbetarlöftet om att kunna känna tillhörighet, engagemang och utvecklas på jobbet oavsett vem man är och hur man lever sitt liv rullas nu ett förändringsarbete ut för alla 4000 medarbetare i Kappahl. Genom lanseringen av sin nya mångfalds- och inkluderingsstrategi har organisationen satt tydliga mål för inkludering och mångfald -  och tagit hjälp av strategisk expertis från Mitt Liv.

För två år sedan slog Kappahl fast sitt högre syfte: att hylla mångfalden i vardagen.

"Vi vill underlätta för människor att leva sitt liv så som de vill – stärka dem i att vara sig själva och leva ett liv de mår bra i. Det vill vi göra för våra kunder, lika mycket som för våra medarbetare. När du känner tillhörighet och blir inkluderad på din arbetsplats, det är först då du kan ge fullt av dig själv på jobbet och använda din fulla potential”, säger Anna Andihn, HR- och kommunikationsdirektör på Kappahl.

Med syftet som ledstjärna började Kappahl titta närmare på mångfalden på sina arbetsplatser. Med 360 butiker och flera miljoner unika kunder strävar Kappahl att vara ett företag som speglar mångfalden såväl hos kunder som medarbetare.

"Vi har en hel del arbete kvar att göra för att nå våra mål – och även om vi alltid arbetat med jämställdhetsfrågor och de sju diskrimineringsgrunderna i organisationen, behöver vi bredda arbetet och jobba mer målinriktat med mångfald och inkludering för att ännu bättre förstå våra kunders behov genom att ta in fler perspektiv", säger Claes Meldgaard, försäljningsdirektör på Kappahl.

Med den insikten tillsammans med ett behov av kunskap och experthjälp kring hur Kappahl skulle arbeta strategiskt med frågorna och konkretisera mångfalds- och inkluderingsarbetet för alla medarbetare utformades ett partnersamarbete med organisationen Mitt Liv. Samarbetet har nu pågått i ett år och mynnat ut i konkreta mål för bland annat ökad mångfald av kön, etnisk tillhörighet och ålder, samt den upplevda graden av inkludering bland medarbetarna. Samarbetspartnern har också bidragit med verktyg för mätning och uppföljning samt hur arbetet ska implementeras i organisationen. Detta har bland annat innefattat omfattande utbildningsinsatser i form av ledarskaps- och medarbetarprogram.

"Vi har haft workshops med våra ledare om hur man kan jobba med inkluderings- och mångfaldsfrågor i sina team. 4000 medarbetare ska ha genomgått samma workshop innan årets slut och alla kommer erbjudas utbildning i mångfald och inkludering. Vi har också haft workshops med ledningsgruppen och våra ledare där vi arbetat med våra motiv och drivkrafter till att arbeta med frågorna” fortsätter Anna Andihn.

Reaktionerna på den nya planen och målen har varit positiva och tagits emot med ett stort engagemang från chefer och medarbetare. Teamen diskuterar vad de behöver göra för att arbeta mot målen och för att fortsätta säkerställa att teamet har en hög grad av inkludering – att medarbetarna känner tillhörighet och att deras idéer blir hörda. Samtidigt har organisationen också insett att en av de största utmaningarna är att det tar tid att uppnå de förändringar man har satt som mål, och att man som organisation därför behöver ha tålamod och se till att arbetet blir en integrerad del i det dagliga arbete

"Nu arbetar vi mycket mer strukturerat med frågorna, vi har en plan och utbildar - men det är också nu allting ska hända och det stora arbetet börjar i organisationen. Och möjligheterna är oändligt stora. Kappahl kommer att bli en ännu roligare och mer inspirerande arbetsplats och vi kommer att kunna spegla våra kunder och deras på behov på ett ännu bättre sätt", avslutar Anna Andihn.

Kappahls bästa tips till andra organisationer som vill arbeta mer strategiskt med mångfald och inkludering:

  • Ta hjälp av experter! Man är inte bäst på allt. Sätt konkreta mål och låt organisationen vara med och bidra till hur man skall komma dit. Det är där kraften finns.
  • Engagera kollegorna i hela organisationen och var transparant med både möjligheterna och utmaningarna.
  • Inspirera och engagera medarbetarna genom delaktighet. Workshops och utbildningar där tid ges till diskussioner och reflektioner är superviktigt. Det viktigaste är att frågorna blir naturliga delar i vardagen.

För mer information, kontakta:
Johanna Flemström
Kommunikationschef
johanna.flemstrom@kappahl.com

Kappahl finns till för att hylla mångfalden i vardagen. Vi vill bidra till att bredda definitionen av mångfald till att inkludera många olika sätt att leva – som ger alla friheten att vara sitt sanna jag, alltid.

Kappahl Group grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med runt 370 Kappahl- och Newbie-butiker samt Shop Online i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen och Storbritannien. Kappahlteamet består av 4 000 kollegor på 400 arbetsplatser i tio länder med olika bakgrund, ålder, kunskaper och klädstil. Den gemensamma drivkraften är att erbjuda mode som passar livet för många människor och livsstilar. Ett ansvarsfullt mode som känns rätt, för den som bär det och för världen omkring oss. Idag är 75% av sortimentet producerat i mer hållbara material. Målet är att 100% ska vara producerade i mer hållbara material senast år 2025.

Mer information på kappahl.se.