Ny hållbarhetsrapport från KappAhl

<p>Ny hållbarhetsrapport från KappAhl</p>

KappAhl publicerar idag sin hållbarhetsrapport för det förlängda verksamhetsåret
1 september 2019 till 31 december 2020. Året har präglats av Covid-19 och fokus på ansvarstagande för verksamhet, medarbetare, kunder och andra intressenter. Men det har också varit ett år där framtidens KappAhl tydligare har tagit form.

I rapporten summerar vd och koncernchef Elisabeth Peregi det gångna året: ”Pandemin till trots presterar KappAhl ett stabilt resultat till följd av ett riktigt starkt lagarbete. Vårt stabila resultat visar på KappAhls styrka och tillförlitlighet. Vi gör oss nu redo för framtida tillväxt.”

Hon säger också: ”Jag är stolt över att vi på KappAhl har uppfyllt avtalen gentemot våra leverantörer. Trots ett utmanande år fortsatte vi också vårt arbete med att integrera hållbarhet i vår övergripande affärsstrategi med syfte att säkerställa ett starkt och pålitligt KappAhl även framåt.”

Elisabeth Peregi, vd & koncernchef och Sandra Roos, hållbarhetschef.

Några höjdpunkter

 • KappAhl mäter ett fortsatt starkt engagemang hos medarbetarna. I den årliga medarbetarenkäten får bolaget betyget 77 (av 100) på frågan om man skulle rekommendera KappAhls som arbetsplats till vänner och bekanta.
 • KappAhl har under pandemin fullgjort alla avtal med sina leverantörer.
 • Verksamheten har säkerställt ett stabilt resultat som möjliggör fortsatt ansvarsfull tillväxt. Resultat efter skatt blev 199 MSEK för det förlängda räkenskapsåret 2019/2020.

Viktiga hållbarhetsaktiviteter

 • 2020 beslutade KappAhl att sänka sina klimatutsläpp i linje med Parisavtalet. Detta medför att modekedjan beslutat halvera sina absoluta utsläpp till år 2030.
 • Andelen sortiment tillverkat i mer hållbara material och/eller med mer hållbara metoder har ökat till 70 (58) procent. Målet är 100 procent år 2025.
 • Tre viktiga mål i hållbarhetsstrategin Responsible Fashion har uppnåtts:
  • 100% mer hållbar bomull i KappAhls sortiment (uppnåddes 2020)
  • 100% mer hållbar denim i KappAhls sortiment (uppnåddes 2019)
  • 100% förnybar energi i egna avtal (uppnåddes 2020)
 • KappAhls textilinsamling har tagit emot 377 ton textilier, varav 85 procent har gått till återanvändning
 • Tillsammans med sina kunder har KappAhl under verksamhetsåret donerat 6,2 (5,5) miljoner kronor till organisationer som arbetar med viktiga hållbarhetsfrågor främst riktade mot barn, hunger och miljön.

 Hållbarhetsarbetet går vidare

      – Vi fortsätter vårt viktiga hållbarhetsarbete och flyttar också fram vår position. Framåt kommer vi ha ett ökat fokus på att förlänga livslängden på kläder, från design till produktion och användande. Vi har under våren lanserat "Care for your clothes", ett koncept som inspirerar våra kunder att ta hand om och ge sina älskade kläder ett längre liv. Dessutom fortsätter vi att arbeta med våra pågående partnerskap för att även där på bästa sätt bidra till de stora förflyttningarna, berättar KappAhls hållbarhetschef Sandra Roos.

 • KappAhl fortsätter att förstärka sin position med ansvarsfullt och prisvärt mode, anpassat för olika människors olika sätt att ta sig an vardagen.
 • KappAhl fortsätter utveckla sin designstrategi med fler kollektioner som har en längre livslängd. Detta omfattar bland annat plagg som räcker över fler säsonger, finurliga lösningar för växande barn samt tips och inspiration till konsumenter under konceptet ”Care for your clothes”, kring plaggvård och hur plagg kan få ett längre liv genom att användas av fler.
 • KappAhl-medarbetare fortsätter att inspektera alla leverantörsfabriker för att säkerställa att de kan uppfylla KappAhls Uppförandekod.  
 • KappAhls leverantörer finns sedan flera år publicerade på modekedjans hemsida.
 • KappAhl fortsätter arbeta i branschgemensamma initiativ, som Higg Index och STICA, för att öka transparens och hållbarhet genom sin värdekedja.

KappAhls Hållbarhetsrapport uppfyller regelverken i ÅrsredovisningslagenochGRI Standards på corenivå. Den finns att hämta hem på KappAhls hemsida under rubriken Hållbarhet / Hållbarhetsrapport.

För mer information och bilder

Charlotte Högberg, kommunikationschef. Tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg. Modekedjan erbjuder prisvärt och ansvarsfullt mode på ett enkelt och inspirerande sätt i cirka 370 KappAhl- och Newbie-butiker samt Shop Online i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen och Storbritannien. På KappAhl jobbar 4000 kollegor med olika bakgrund, ålder, kunskap och klädstil på 400 arbetsplatser i tio länder.

KappAhl erbjuder ansvarsfullt mode – Responsible Fashion – som känns rätt, för den som bär det och för världen omkring oss. Idag består 70% av KappAhls produkter av mer hållbara material. Målet är att 100% av sortimentet ska vara i mer hållbara material senast år 2025. Det viktiga arbetet för att bidra till att skapa en cirkulär modeindustri pågår i verksamhetens alla delar. Mer information på www.kappahl.se/hallbarhet.