Renare produktion

Kappahls fokus ligger på att minska klimatutsläppen i linje med Parisavtalet och 1,5-gradersmålet. Vi arbetar för att minimera hela vår miljöpåverkan, där vatten, biologisk mångfald och kemikalier är viktiga frågor för oss.


Ansvarsfull kemikalieanvändning

Det är viktigt för oss att våra kunder, leverantörer och medarbetare har förtroende för både hur tyger och tråd tillverkas och innehållet i de färdiga plaggen.

På Kappahl har vi medarbetare på plats i våra tillverkningsländer. Deras jobb är att se till att alla leverantörer uppfyller våra stränga krav och att de som producerar våra kläder arbetar i en säker miljö. Vi kontrollerar också att det inte finns några farliga ämnen i kläderna du köper – vi utför stickprov på auktoriserade, oberoende testlaboratorier för att försäkra oss om att våra krav uppfylls.

  

Våra kemikaliekrav överensstämmer:

  Vi använder INTE följande kemikalier:

  • PFAS - de perfluorerade föreningar (PFAS) som en gång användes som standard för att ge plagg en vattenavvisande finish.
  • Biocider
  • Vi förbjuder också användning av ftalater, förbjudna azofärgämnen och farliga flamskyddsmedel. Vår lista över begränsade kemikalier innehåller alla ämnen som är förbjudna av Kappahl.  Kraven uppdateras löpande.

 

Klimatplan

Kappahl har tagit fram en klimatstrategi som är kommersiellt gångbar och förankrad i vår tillväxtplan, samt i linje med Parisavtalet.

Vi åtar oss att minska de absoluta klimatutsläppen med 50 % till 2030, jämfört med 2017, varav

  • 80 % minskning av klimatutsläppen i scope 1 och 2
  • 49 % minskning av klimatutsläppen i scope 3

Ett delmål i Kappahls klimatplan är att halvera utsläppen per produkt till 2026.

Vi åtar oss att nå vårt nettonollmål som validerats av Science Based Targets senast 2040.

 

Insatser för vatten och biologisk mångfald

Konventionell bomullsodling är ett av textilsektorns största riskområden både vad gäller påverkan på vatten och biologisk mångfald.  Kappahl har fasat ut konventionell bomull och använder 100 procent ekologisk bomull och/eller bomull från Better Cotton Initiative.

Vi arbetar för att öka användningen av Higg Index Facility Environmental Module för att följa upp vattenanvändning och andra miljöaspekter i hela vår leveranskedja.

”Vi har stränga kemikaliekrav och tillämpar alltid försiktighetsprincipen.”