Leverantörer

Vi äger inga egna fabriker, istället arbetar vi med noga utvalda leverantörer.

Att arbeta långsiktigt med ett färre antal leverantörer gör att vi kan ha en nära dialog kring satsningar på förbättring. På så sätt kan vi stötta en långsiktigt hållbar utveckling hos leverantörerna.

 

Krav och uppföljning

Vi är måna om att arbeta med ansvarstagande leverantörer och ställer krav på att de uppfyller vårt Sustainability Commitment (tidigare Uppförandekod) för leverantörer. Det omfattar områden som förenings- och organisationsfrihet, löner, arbetstider, säkerhet på arbetsplatsen och miljö. Och inte minst nolltolerans mot tvångsarbete och barnarbete.

Läs mer om vårt Sustainability Commitment (tidigare Uppförandekod) för leverantörer

Alla fabriker som är nya för oss inspekteras. Lever en ny fabrik upp till våra krav vid en första inspektion klassas den som tillfälligt godkänd. För att säkerställa att fabriken uppfyller våra krav görs uppföljningsbesök och därefter en ny inspektion inom 12 månader. Först därefter kan fabriken klassas som godkänd.

Vi har egen personal som besöker och granskar fabrikerna regelbundet.

Om vi upptäcker avvikelser vid våra inspektioner är vår utgångspunkt att få till stånd en förändring istället för att avbryta samarbetet. I dessa fall upprättar fabriken en åtgärdsplan för att korrigera avvikelserna. Om leverantören inte genomför de överenskomna förbättringarna, begränsar eller stoppar vi orderläggningen.

 

Leverantörslista

Vi arbetar för en ökad transparens i vår leveranskedja och har undertecknat Transparency Pledge, ett initiativ som främjar transparens i modebranschens leverantörskedjor. Läs mer om Transparency Pledge på deras hemsida.

Leverantörslistan innehåller alla för Kappahl aktiva tillverkningsfabriker och processenheter som gör tryck, broderier och plaggtvättar. Listan uppdateras två gånger per år.

Vid frågor kring våra leverantörer, kontakta:
Sarah Dahlin
Purchasing Development Manager
sarah.dahlin@kappahl.com
Telefon: 031-771 55 00

Ladda ner leverantörslista (Excel)