KappAhl Q3 2018/2019: Svagt damerbjudande sänkte kvartalet

”Tredje kvartalet blev ett utmanande kvartal för KappAhl med en mycket svag avslutning på de nordiska marknaderna. Försäljningen av dammode har minskat, samtidigt som barnkläder har ökat och uppvisat en fortsatt stark affär. E-handeln stod för 6.2 (5.6) procent av den totala försäljningen under kvartalet.”  Läs hela vd-ordet i bifogad rapport.

  • Försäljningen minskade under tredje kvartalet med 3,3 procent. Under perioden september-maj ökade försäljningen med 1,6 procent.
  • Bruttomarginalen för tredje kvartalet uppgick till 60,8 (64,5) procent. Under perioden september-maj var den 60,5 (62,7) procent.
  • Rörelseresultatet minskade till 6 (121) MSEK för tredje kvartalet. Under perioden september-maj uppgick det till 60 (216) MSEK.
  • Rörelseresultatet har påverkats av engångskostnader på 43 MSEK för det program som påbörjats för att förstärka resultatet. Rörelseresultatet justerat för engångskostnader blir för kvartalet 49 (121) och ackumulerat 103 (216) MSEK.
  • Elisabeth Peregi, ny vd och koncernchef för KappAhl, har tillträtt sin tjänst den 7 april 2019.
        Tredje kvartalet (mars-maj) Nio månader  (september - maj)
        2018/2019 2017/2018 Förändring 2018/2019 2017/2018 Förändring
                   
Nettoomsättning, MSEK       1 200 1 242 -42 3 580 3 522 58
Bruttomarginal, %       60,8 64,5 -3,7 60,5 62,7 -2,2
Rörelseresultat, MSEK       6 121 -115 60 216 -156
                   
Rörelsemarginal, %       0,5 9,7 -9,2 1,7 6,1 -4,5
Resultat efter skatt, MSEK       6 94 -88 45 175 -130
Resultat per aktie, SEK        0,08 1,22 -1,14 0,58 2,28 -1,71
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK       183 292 -109 163 343 -180

Denna information är sådan information som KappAhl AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd och koncernchef Elisabeth Peregis försorg, för offentliggörande den 26 juni 2019 kl. 07.30 CET.

För mer information:
Elisabeth Peregi, vd och koncernchef. Tel 0704-71 56 31.
Peter Andersson, finansdirektör. Tel. 0703-31 55 70.
Charlotte Högberg, kommunikationschef. Tel. 0704-71 56 31. E-post charlotte.hogberg@kappahl.com.

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 380 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 57 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2017/2018 var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Ladda ner fil: 180626 KappAhl Q3 2018/2019: Svagt damerbjudande sänkte kvartalet