KappAhl halvårsrapport 18/19: Bra försäljningstillväxt och resultat i nivå med föregående år

Kvartalets försäljning har präglats av ett mer välbalanserat erbjudande där både julförsäljningen och den efterföljande rean hade en bra sammansättning... Även fullprisförsäljningen i säsongsstarten var tillfredsställande, mycket tack vare välfyllda butiker och ett bredare utbud…”

Läs hela vd-ordet i bifogad rapport.

  • Försäljningen ökade under kvartalet  med 6,3 procent. Första halvåret ökade försäljningen med 4,3 procent.
  • Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 57,5 (58,8) procent. För första halvåret var den 60,4 (61,8) procent.
  • Rörelseresultatet minskade till 2 (5) MSEK för kvartalet. Under första halvåret uppgick det till 55 (95) MSEK.
  • Ett program med syfte att förstärka resultatet med mer än 100 MSEK har initierats.
  • Elisabeth Peregi, ny vd och koncernchef för KappAhl, tillträder sin tjänst den 7 april 2019.
      Andra kvartalet (dec-feb) Halvåret (sep - feb)
      2018/2019 2017/2018 Förändring 2018/2019 2017/2018 Förändring
                 
Nettoomsättning, MSEK     1 185 1 115 70 2 379 2 280 99
Bruttomarginal, %     57,5 58,8 -1,3 60,4 61,8 -1,4
Rörelseresultat, MSEK     2 5 -3 55 95 -40
                 
Rörelsemarginal, %     0,2 0,4 -0,2 2,3 4,2 -1,9
Resultat efter skatt, MSEK     -1 5 -6 40 81 -41
Resultat per aktie, SEK      -0,02 0,07 -0,09 0,51 1,05 -0,54
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK     -73 -87 14 -19 51 -70

Denna information är sådan information som KappAhl AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom finansdirektör och tf vd/koncernchef  Peter Anderssons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2019 kl. 07.30 CET. 

För mer information:
Peter Andersson, finansdirektör och tf vd/koncernchef. Tel. 0703-31 55 70.
Charlotte Högberg, kommunikationschef. Tel. 0704-71 56 31. E-post charlotte.hogberg@kappahl.com.

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 380 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 57 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2017/2018 var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Ladda ner fil: 190320 KappAhl halvårsrapport: Bra försäljningstillväxt och resultat i nivå med föregående år