Ny årsredovisning från KappAhl - resultat och hållbarhetsarbete 2017/2018

KappAhl publicerar idag sin årsredovisning för verksamhetsåret 2017/2018. Även i år väljer modekedjan att kombinera den finansiella årsredovisningen och hållbarhetsrapporten.

KappAhls verksamhetsår har präglats av hård konkurrens och färre besök i de fysiska butikerna, men också av framsteg på hållbarhetsområdet, ökad försäljning i Shop Online och en framgångsrik lansering av Newbie Store i Storbritannien.  

I rapporten summerar tf vd och koncernchef Göran Bille året med orden ”Verksamhetsåret 2017/2018 var ett utmanande år för KappAhl. Effekter från färre besök i butik och en hård konkurrens bidrog till en försäljningsminskning på 3,2 procent. Samtidigt har en god kostnadskontroll och ett intensivt utvecklingsarbete med digitala lösningar och i butiksnätet medfört att vi har ett starkare utgångsläge än för ett år sedan.”

Några höjdpunkter från året:

  • KappAhl har öppnat fyra nya butiker, stängt fyra och byggt om 23 butiker. Newbie Store har under året öppnat 11 butiker och stängt en.
  • E-handeln har ökat med 38 procent mot föregående år och utgör nu cirka fem procent av den totala försäljningen.
  • KappAhl har lanserat tjänsterna Click&Collect, Shop Online in Store och Klarna in Store i syfte att öka servicenivån.
  • En anpassad strategi till mer lokala förhållanden i Polen har varit lyckosam både avseende prisstrategi och erbjudandet i stort.
  • Andelen hållbarhetsmärkt sortiment har ökat till 57 (53) procent.
  • KappAhl har gått med i Sustainable Apparel Coalition, med syfte att intensifiera arbetet med att bidra till en ökad förändringstakt och en ökad transparens i modebranschen.
  • Initiativet One Bag Habit har bidragit till en minskad påskonsumtion med hela 70 procent.

Årsredovisningen publiceras i två delar. Del 1 beskriver verksamheten och hållbarhetsarbetet och finns att ladda hem samt att beställa i tryckt format på www.kappahl.com/ir. Del 2 finns att ladda hem på www.kappahl.com/ir och innehåller den formella årsredovisningen, GRI-Index, väsentlighetsanalys och bolagsstyrningsrapport med mera. 

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018 kl. 12.00 CET.  

För mer information:
Charlotte Högberg, kommunikationschef, tel 070-471 56 31, e-post charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 370 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 57 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2017/2018 var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Ladda ner fil: 181108 KappAhl årsredovisning 2017/2018 del 1+2