KappAhl första kvartalet 2017/2018: Lägre försäljning i hårdnande konkurrens

”… Försäljningen under kvartalet har inte levt upp till våra förväntningar ... Strategin kring förändrad pris- och kampanjstruktur har inte levt upp till våra förhoppningar på motsvarande sätt som under föregående år, till del beroende på ett hårdare marknadsklimat…”
Läs vd.s kommentar i bifogad rapport.

  • Försäljningen minskade med 7,5 procent till 1 166 (1 261) MSEK under kvartalet och bruttomarginalen minskade med 0,7 procentenheter till 64,6 (65,3) procent.
  • I syfte att främja sömlös handel har tjänsterna Click&Collect, Shop Online in Store och betaltjänsten Klarna In-Store lanserats.
  • Tolv KappAhl-butiker har uppgraderats och tre nya öppnat. Sex nya Newbie Store har öppnat, varav
    e-handel och en första Newbie Store i Storbritannien.
     
  • Rörelsemarginalen uppgick till 7,8 (11,4) procent.
Första kvartalet (sep-nov)
  2017/2018 2016/2017 Förändring
Nettoomsättning, MSEK 1 166 1 261 -95
Rörelseresultat, MSEK 90 144 -54
Bruttomarginal, % 64,6 65,3 -0,7
Rörelsemarginal, % 7,8 11,4 -3,6
Resultat efter skatt, MSEK 77 107 -30
Resultat per aktie, SEK  1,00 1,39 -0,39
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 138 162 -24

Denna information är sådan information som KappAhl AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Danny Feltmanns försorg, för offentliggörande den 20 december 2017 kl. 07.30 CET.

För mer information:

Danny Feltmann, vd och koncernchef. Tel 031-771 56 61.
Torbjörn Gustafsson, tf finansdirektör Q1. Tel. 0704-715 713.

Charlotte Högberg, kommunikationschef. Tel. 0704-71 56 31. E-post charlotte.hogberg@kappahl.com.

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 370 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 53 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2016/2017 var omsättningen 4,9 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Ladda ner fil: 171220 KappAhl första kvartalet 2017/2018: Lägre försäljning i hårdnande konkurrens