KappAhl bokslutskommuniké 2017/2018: Ett utmanande år

”… Effekter från färre besök i butik och en hård konkurrens bidrog till en försäljningsminskning på 3,2 procent (för verksamhetsåret). Samtidigt har en god kostnadskontroll och ett intensivt utveck-lingsarbete … medfört att vi har ett starkare utgångsläge än för ett år sedan…” 

Läs hela vd.s kommentar i rapporten.

  • Försäljningen under kvartalet minskade med 0,7 procent. Under perioden september 2017 -augusti 2018 har den minskat med 3,2 procent.
  • Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 59,2 (60,7) procent. Ackumulerat för hela verksamhetsåret blev den 61,8 (62,2) procent.
  • Rörelseresultatet minskade till 66 (139) MSEK för kvartalet och till 282 (448) MSEK för verksamhetsåret.
  • Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 2,00 kronor/aktie.
      Fjärde kvartalet (juni-augusti) Helåret (september-augusti)
      2017/2018 2016/2017 Förändring 2017/2018 2016/2017 Förändring
                 
Nettoomsättning, MSEK     1 239 1 248 -9 4 760 4 916 -156
Rörelseresultat, MSEK     66 139 -73 282 448 -166
Bruttomarginal, %     59,2 60,7 -1,5 61,8 62,2 -0,4
Rörelsemarginal, %     5,3 11,1 -5,9 5,9 9,1 -3,3
Resultat efter skatt, MSEK     49 141 -92 224 364 -140
Resultat per aktie, SEK      0,64 1,84 -1,19 2,92 4,74 -1,82
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK     -47 61 -108 294 572 -278

En presentation av rapporten, som även sänds via webben och som telefonkonferens, hålls för analytiker, media och investerare, idag klockan 09.00 på Helio GT 30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.För anmälan till eventet vänligen e-posta hearings@financialhearings.comFör att delta per telefon ring 08-566 426 97 cirka 5 minuter före start. Webbsändningen nås via  www.kappahl.se, under rubriken ”Finansiell information”, välj ”Rapporter & presentationer”.  

Denna information är sådan information som KappAhl AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom tf vd Göran Billes försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2018 kl. 07.30 CET.

För mer information:

Göran Bille, tf vd och koncernchef. Tel 0703-44 43 04.
Peter Andersson, finansdirektör. Tel. 0703-31 55 70.
Charlotte Högberg, kommunikationschef. Tel. 0704-71 56 31. E-post charlotte.hogberg@kappahl.com.

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 370 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 57 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2017/2018 var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Ladda ner fil: 181011 KappAhl bokslutskommuniké 2017/2018: Ett utmanande år