KappAhl Q2 2017: Tillväxt och förbättrad marginal

”I det andra kvartalet 2016/2017 bidrog vårt fortsatta arbete med att förtydliga kollektionerna samt vår pris- och kampanjstrategi till en försäljningsökning om 6,5 procent mot föregående år, varav ökningen i jämförbara butiker blev 1,9 procent...”                           

Läs hela vd-ordet i bifogad rapport.

  • Koncernens omsättning ökade under kvartalet med 6,5 procent och under första halvåret med 7,4 procent. 
  • Bruttomarginalen har påverkats positivt av fortsatt arbete med pris- och kampanjstrategierna. 
  • Rörelseresultatet förbättrades och uppgick för kvartalet till 47 (31) MSEK och för halvåret till 190 (148) MSEK.
  • Nya låneavtal har tecknats och totalt 400 MSEK har amorterats. 
  • Soliditeten var 64,5 (57,7) procent. 
Andra kvartalet   (dec-feb) Halvåret (sep-feb)
  2016/2017 2015/2016 Förändring 2016/2017 2015/2016 Förändring
   
Nettoomsättning, MSEK 1 189 1 116 73 2 450 2 281 169
Rörelseresultat, MSEK 47 31 16 190 148 42
Bruttomarginal, % 58,9 58,6 0,3 62,2 62,2 0,0
Rörelsemarginal, % 4,0 2,8 1,2 7,8 6,5 1,3
Resultat efter skatt, MSEK 34 14 20 141 97 44
Resultat per aktie, SEK 0,44 0,18 0,26 1,84 1,26 0,58
Kassaflöde från löpande   verksamheten, MSEK 27 15 12 189 104 85

Denna information är sådan information som KappAhl AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Danny Feltmanns försorg, för offentliggörande den 6 april 2017 kl. 07.30 CET.

För ytterligare information
Danny Feltmann, vd och koncernchef. Tel 031-771 56 61.
Anders Düring, finansdirektör. Tel. 0708-88 77 33.

För bilder och övrig information
Charlotte Högberg, Kommunikationschef, tel. 0704-71 56 31, e-post charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 380 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Drygt hälften av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2015/2016 var omsättningen 4,7 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i nio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2006. Mer information på www.kappahl.se

Ladda ner fil: KappAhl Q2 2017: Tillväxt och förbättrad marginal