KappAhl bokslutskommuniké 16/17: Förbättrad prestation

”Räkenskapsåret 2016/2017 var ännu ett steg på vägen mot KappAhls finansiella målatt nå en rörelsemarginal om 10 procent samt en försäljningsökning om 4 procent under en konjunkturcykel.” Läs vd.s kommentar i bifogad rapport.

  • Försäljningen under kvartalet var oförändrad, 1 248 (1 248) MSEK jämfört med fjärde kvartalet föregående år och ökade med 4,1 procent till 4 916 (4 724) MSEK under året.
  • Bruttomarginalen ökade med 2,7 procentenheter till 60,7 (58,0) procent under kvartalet och med 0,4  procentenheter till 62,2 (61,8) procent för året.
  • Investeringarna har ökat till 177 (120) MSEK för året.
  • Rörelsemarginalen i kvartalet blev 11,1 (7,9) procent och 9,1 (7,4) procent för året.
  • Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 2,00 kronor/aktie. Därutöver föreslår styrelsen en utskiftning om 6,50 kronor/aktie genom ett inlösenförfarande.
Fjärde kvartalet (juni-augusti) Tolv månader (september-augusti)
      2016/2017 2015/2016 Förändring 2016/2017 2015/2016 Förändring
   
Nettoomsättning, MSEK 1 248 1 248 0 4 916 4 724 192
Rörelseresultat, MSEK 139 99 40 448 350 98
Bruttomarginal, % 60,7 58,0 2,7 62,2 61,8 0,4
Rörelsemarginal, % 11,1 7,9 3,2 9,1 7,4 1,7
Resultat efter skatt, MSEK 141 59 82 364 245 119
Resultat per aktie, SEK  1,84 0,77 1,07 4,74 3,19 1,55
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 61 -3 64 572 304 268

 Denna information är sådan information som KappAhl AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Danny Feltmanns försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2017 kl. 07.30 CET.

För ytterligare information
Danny Feltmann, vd och koncernchef. Tel 031-771 56 61.
Anders Düring, finansdirektör. Tel. 0708-88 77 33.

För bilder och övrig information
Charlotte Högberg, Kommunikationschef, tel. 0704-71 56 31, e-post charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 370 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 53 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2016/2017 var omsättningen 4,9 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i nio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Ladda ner fil: 171012 KappAhl bokslutskommuniké 16/17: Förbättrad prestation