Ägarförhållanden

Sedan 2019 är Kappahl helägt av Mellby Gård.

Mellby Gård är en familjeägd, långsiktig investerare som strävar efter att bevara entreprenörsandan i sina företag.

Innan dess var Kappahl-aktien noterad på Nasdaq Stockholm mellan 23 februari 2006 och 30 oktober 2019.

https://www.mellby-gaard.se/