Nasz raport w sprawie prac na rzecz zrównoważonego rozwoju

W naszym raporcie w sprawie prac na rzecz zrównoważonego rozwoju prezentujemy sposób, w jaki pracujemy na rzecz środowiska i kwestii społecznych, personalnych, poszanowania praw człowieka, różnorodności oraz zapobiegania korupcji.

Od 2008 roku raz w roku wraz ze sprawozdaniem finansowym publikujemy raport w sprawie prac na rzecz zrównoważonego rozwoju, gdzie opisujemy naszą działalność w tym zakresie w minionym roku.

W raporcie prezentujemy naszą działalność związaną ze zrównoważonym rozwojem pod każdym aspektem. Prezentujemy jasno nasze osiągnięcia oraz umożliwiamy naszym klientom i interesariuszom ocenę naszej działalności z pełnej perspektywy.

Poniżej znajdują się nasze raporty w formacie PDF.

 

2022

Kappahl Sustainability Report 2022 (dostępny w języku angielskim)

Kappahl Sustainability Report 2022 (dostępny w języku polskim)

 

2021

Kappahl Sustainability Report 2021 (dostępny w języku angielskim)

Kappahl Sustainability Report 2021 (dostępny w języku polskim)

 

2019/2020

Kappahl Sustainability Report 2019/2020 (dostępny tylko w języku angielskim)

 

2018/2019

Kappahl Annual Report 2018/2019

Kappahl Supplementary Sustainability Information 2018/2019

 

2017/2018

Kappahl Annual and Sustainability Report 2017/2018 - part 1

Kappahl Annual and Sustainability Report 2017/2018 - part 2

 

2016/2017

Kappahl Annual and Sustainability Report 2016/2017 - part 1

Kappahl Annual and Sustainability Report 2016/2017 - part 2

 

2015/2016

Kappahl annual and sustainability report 2015/2016 - part 1

Kappahl annual and sustainability report 2015/2016 - part 2

2014/2015

Kappahl Annual and Sustainability Report 2014/2015 - Part 1

Kappahl Annual and Sustainability Report 2014/2015 - Part 2

 

2013/2014

Sprawozdanie roczne i raport dotyczący działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Kappahl za 2013/2014

 

2012/2013

Raport dotyczący działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Kappahl 2012/2013

Krótkie podsumowanie: Broszura dotycząca zrównoważonego rozwoju 2012/2013

 

2011/2012

Raport dotyczący działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Kappahl 2011/2012

Krótkie podsumowanie: Broszura dotycząca zrównoważonego rozwoju 2011/2012

 

2009/2010

Raport dotyczący działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Kappahl 2009/2010

Krótkie podsumowanie: Broszura dotycząca zrównoważonego rozwoju 2009/2010

 

2008

Raport dotyczący działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Kappahl 2008