Zgłaszanie nieprawidłowości

Kappahl Group chce prowadzić działalność w sposób odpowiedzialny i transparentny. Poniżej informujemy, jak możesz zgłosić nam podejrzenie dopuszczenia się nieprawidłowości.

 

Bardzo zależy nam na odpowiedzialnym i transparentnym sposobie prowadzenia działalności na każdym etapie naszego łańcucha. Dążymy do stworzenia warunków do wczesnego wykrywania działań potencjalnie szkodliwych dla ludzi, środowiska czy też naszej firmy i staramy się je eliminować.

 

Co można zgłaszać?

Jeśli masz podejrzenia lub dowody potwierdzające wystąpienie poważnych nieprawidłowości w prowadzeniu działalności przez Kappahl Group, możesz to zgłosić. Mowa tutaj na przykład o łapówkach, korupcji, przypadkach molestowania, dyskryminacji, przestępstwach przeciwko środowisku lub naruszeniach naszego kodeksu postępowania (Sustainability Commitment).

 

Kto może zgłaszać nieprawidłowości?

Każda osoba, która podejrzewa wystąpienie poważnych nieprawidłowości w naszej działalności, może je nam zgłosić. Nasi pracownicy mogą skorzystać z tego kanału, jeśli zgłoszenie zdarzenia wymaga użycia metody neutralnej.

 

Jak zgłosić nieprawidłowości

Nieprawidłowości w naszej działalności można zgłosić za pomocą poniższego kanału. Zgłoszenia są anonimowe. Wybierz link, który pasuje najlepiej (jeśli żaden nie pasuje, skorzystaj z dowolnego linku):

Dla pracowników Kappahl Group (link zewnętrzny)

Dla klientów, społeczeństwa i przedstawicieli władz (link zewnętrzny)

Dla członków naszego łańcucha produkcji (link zewnętrzny)

 

Co się dzieje z nadesłanymi zgłoszeniami?

Przesłane zgłoszenia są przetwarzane z zachowaniem najwyższej poufności przez podmiot zewnętrzny, gwarantujący anonimowość sygnaliście. Jeśli sygnalista chce śledzić postępy w sprawie, może to robić logując się za pomocą hasła (anonimowo). Każde zgłoszenie analizujemy bardzo dokładnie i jeśli stwierdzimy nieprawidłowości, podejmujemy odpowiednie działania naprawcze. 

 

Pytania

Jeśli masz pytania, napisz do nas na adres info@kappahl.com