Dostawcy

Nie jesteśmy właścicielami żadnej fabryki, ale współpracujemy ze starannie dobranymi dostawcami.

Aby móc podjąć długofalową współpracę z mniejszą liczbą dostawców, nawiązujemy z nimi ścisły dialog i wspólnie inwestujemy w udoskonalenia. W ten sposób możemy wspierać długotrwały zrównoważony rozwój dostawców.

 

 

Wymagania i kontrola

Jesteśmy gotowi do współpracy z odpowiedzialnymi dostawcami i oczekujemy od nich stosowania się do naszego kodeksu postępowania. Kodeks ten obejmuje takie obszary, jak wolność zgromadzeń i zrzeszania się, wynagrodzenia, godziny pracy, bezpieczeństwo w miejscu pracy i ochrona środowiska. A także całkowity zakaz pracy przymusowej oraz pracy dzieci.

Każda nowa fabryka jest przez nas kontrolowana. Jeśli nowa fabryka spełnia nasze wymagania podczas pierwszej kontroli, wówczas zostaje tymczasowo zatwierdzona. Aby mieć pewność, że fabryka spełnia nasze wymagania, przeprowadzamy kolejną kontrolę, a następnie jeszcze jedną kontrolę w ciągu 12 miesięcy. Dopiero po tych pierwszych kontrolach fabryka może uzyskać statut zatwierdzonej.

Mamy własny zespół, który regularnie odwiedza i kontroluje  pracę naszych fabryk.

Regularnie sprawdzamy fabryki, zarówno podczas kontroli wewnętrznych dokonywanych przez nasz personel, jak i zewnętrznych przeprowadzanych przez podmiot zewnętrzny niezależny od nas.

Jeśli wykryjemy nieprawidłowości podczas naszych kontroli, najpierw staramy się wymusić zmianę, zamiast od razu przerywać współpracę. W takim przypadku fabryka sporządza plan naprawczy, aby skorygować odstępstwa od wymagań. Jeśli dostawca nie wprowadzi uzgodnionych poprawek, ograniczamy lub wstrzymujemy składanie zamówień.

Więcej informacji na temat kodeksu postępowania Kappahl

 

 

Lista dostawców

Staramy się, aby nasz łańcuch dostaw był transparentny i dlatego uczestniczymy w Transparency Pledge, inicjatywie, która promuje większą przejrzystość w łańcuchu dostaw w branży odzieżowej. Więcej informacji na temat Transparency Pledge znajduje się na ich stronie.

Lista dostawców uwzględnia wszystkie aktywne fabryki produkcyjne Kappahl i oddziały wykonujące inne prace, np. nadruki, hafty czy dekatyzujące odzież. Lista jest aktualizowana dwa razy do roku. 

W przypadku pytań dotyczących dostawców należy kontaktować się z poniższą osobą:
Eva Kindgren de Boer
pełniąca obowiązki Purchasing Development Manager
eva.kindgrendeboer@kappahl.com
Telefon: +46 31 771 55 00

Pobierz listę dostawców (Excel)