Inkludering och mångfald på Kappahl

På Kappahl ser vi varandras olikheter som värdefulla bidrag till företagets utveckling och vår kultur.

På Kappahl är vi ca 4 000 medarbetare i tio länder med olika bakgrund, åldrar, färdigheter och klädstilar – och vi arbetar aktivt för en jämställd arbetsplats.

Alla som jobbar här ska ha lika möjligheter oberoende av kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk bakgrund, religion, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. Vi har nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier eller mobbning.

Vi finns till för att hylla mångfalden i vardagen

Vårt syfte – att hylla mångfalden i vardagen – var en självklarhet redan på vår grundare Per-Olof Ahls tid, som redan på 1960-talet insåg att det var viktigt att skapa en bra företagskultur. Han gjorde det genom den enkla strategin att behandla kollegor som vänner och visa alla samma respekt. Det är vårt arv, och vi strävar efter att kontinuerligt vårda en kultur av inkludering och jämlikhet för alla.

Så arbetar vi för inkludering och mångfald idag

Genom våra värderingar Inclusive, Courageous och Joyful låter vi dig vara den du verkligen är. Ta med ditt fantastiska jag till oss, Kappahl – a place to belong.

  • Inkludering är alla medarbetares ansvar. Vi utbildar alla kollegor och håller workshops i frågor som rör inkludering och mångfald.
  • Som chef på Kappahl får du utbildning i vad det innebär att vara en inkluderande ledare.
  • Vi tror på en kontinuerlig dialog och feedback-kultur.
  • Vi har tydliga inkluderings- och mångfaldsmål.
  • Vi samarbetar med organisationen Mitt Liv som är en ledande aktör inom mångfald och inkludering på arbetsmarknaden.

“I work at Kappahl because I love fashion. Fashion can reflect personality so I wanted to be a part of this trade – and I feel that I can be myself at Kappahl." Kulsum, merchandiser på Kappahl

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss! Här hittar du Kappahls kontaktuppgifter.