Design för långt liv

En av de absolut viktigaste saker vi kan göra för en hållbar modekonsumtion är att plaggen ges en längre livslängd. Med smarta val hela vägen från design till färdigt plagg kan vi skapa plagg som kan älskas och användas länge och  spara på jordens resurser.

En av modebranschens stora utmaningar är omställningen till en cirkulär ekonomi, som bland annat innebär att kretsloppen av material sluts, att materialen som cirkulerar är skonsamma för både människa och miljö och att så lite avfall som möjligt genereras.

På vårt huvudkontor i Mölndal jobbar designers, inköpare och mönsterkonstruktörer med att ta fram omkring 8 000 unika artiklar varje år. Med en cirkulär modeframtid i sikte är målet för varenda produkt att den ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt.

   

Fem hållbarhetskriterier leder arbetet

För att försäkra oss om att varje steg i processen blir så hållbart som möjligt använder vi oss av vårt verktyg Sustainable Product Scorecard. Det utgår från fem kriterier som guidar oss att fatta hållbara beslut kring varje steg i designprocessen på vägen mot en säljklar produkt.

  1. Materialval. Vilka material vi väljer spelar stor roll ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom att använda till exempel ekologisk bomull, återvunnen polyester eller Tencel™ sparar vi mängder av vatten, energi och kemikalier jämfört med konventionellt producerade material.
  2. Cirkulärt mode. Kommer materialet och detaljerna i det här plagget att gå att återvinna när det har gjort sitt? Kan vi svara ja på den frågan bidrar vi till en cirkulär modekonsumtion.
  3. Design och livslängd. Hur kan plagget få en så lång livslängd som möjligt? Det kan handla om att skapa en klassisk design och om att använda goda material som håller länge. Men också om funktioner som förstärkta knän eller om att skapa plagg som har ett bra andrahandsvärde.
  4. Materialåtgång. Genom att tänka igenom hur vi designar, konstruerar och utformar mönster kan vi minimera plaggens tygåtgång och minska spillet.
  5. Tekniker. Processer som tryck, färgning och olika tvättar kan vara riktiga miljöbovar. Här kan vi minska användningen av vatten och kemikalier betydligt genom valet av metod.

Sustainable Product Scorecard och de fem kriterierna gör att vi kan bedöma produkternas hållbarhetsprestanda. Men de fungerar också som en guide i vår produktutveckling och gör att vi kan styra och mäta effekten av vårt hållbarhetsarbete på produktnivå.

.