Vår hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi omfattar hela vår verksamhet och utgår från mode med ansvar. Vårt mål är att allt vi gör ska vi göra på ett hållbart sätt.

 

Vi har ett hållbarhetslöfte: att erbjuda ansvarsfullt mode som känns bra, för dig och för världen omkring oss. Det är inget nytt. Att ta ansvar har varit viktigt för oss ända sedan vi startade 1953. Vår första ekologiska kollektion kom redan 1993, vi var den första modekedjan i världen som hållbarhetscertifierades, vår andel plagg gjorda i certifierade material ökar hela tiden och i dag jobbar vi med hållbarhet i alla delar av vår verksamhet och som en självklar del i alla beslut vi tar.

Hållbarhet för oss

Hållbarhet för oss betyder att vi vill ta hand om både din garderob och världen omkring oss. Ett ansvarsfullt mode tänker på dig som bärare, men också på hela kedjan från tillverkning till återvinning. För oss hänger det ihop till 100 procent. Våra kläder ska ge en bra känsla och bli dina favoriter i garderoben och kunna få ett långt liv. Men också kännas rätt för att du vet att de är producerade med omsorg – utan att tumma på vare sig kvalitet, design och med justa villkor för dem som varit med och producerat plaggen. Det är ett viktigt arbete och tillsammans gör vi skillnad! Som modeföretag har vi det största ansvaret – och vi vill stötta dig i det du som konsument kan bidra med. T ex genom att vårda dina kläder väl och lämna dem vidare när det är dags.

 

Vår hållbarhetsstrategi

Ett hållbart mode innebär en enorm omställning för hela modeindustrin, som kommer att kräva uppdaterade affärsmodeller och förändrade vägar till framgång och mycket samarbete. Hur tar vi oss dit? Genom en genomarbetad hållbarhetsstrategi som är förankrad i hela vår verksamhet och som alla medarbetare bidrar till.

Vår hållbarhetsstrategi grundar sig dels i vår långa erfarenhet och djupgående kunskap om mode och dess påverkan på människor och miljö, dels på aktuell forskning, som läran om de planetära gränserna och FN:s Agenda 2030.

Kappahls hållbarhetsstrategi är en del av Kappahls övergripande strategier och affärsplan. Den fokuserar på fyra områden som innehåller en rad åtaganden och mätbara mål.

1. Designa mode för en hållbar garderob

Åtaganden:

 • a. Designa hållbara produkter och kollektioner
 • b. Fullborda omställningen till mer hållbara produktionsprocesser
 • c. Fullborda omställningen till certiferade och/eller spårbara material
 • d. Designa för cirkularitet


Några av våra mål:

 • 100% certifierad bomull 2020.√
 • 100% certifierad denim 2020.√
 • 25% av våra syntetiska fibrer ska komma från återvunna källor 2022.√
 • 100% certifierade material 2025.
 • 50% av våra produkter ska vara återvinningsbara 2025.
 • 100% mer hållbara produktionsprocesser 2030. 

 

2. Arbeta för en hållbar produktionskedja

Åtaganden:

 • a. Arbeta med ansvarstagande partners
 • b. Bygga en hållbar logistikkedja
 • c. Stötta samhällen som berörs av vår verksamhet


Några av våra mål:

 • Alla fabriker som tillverkar våra plagg ska vara godkända utifrån sociala villkor.√
 • Minst 50% av våra plagg ska tillverkas vid fabriker som rapporterar enligt Higg Index 2022.√
 • Reducera utsläppen av växthusgaser med 50% till 2030.
 • Inga produkter ska brännas utan återanvändas eller återvinnas förutsatt att de är säkra för användning.
 • Alla kvinnor vid det träningscenter som vi finansierar i Dhaka, Bangladesh, ska få jobb efter avslutad utbildning.√

 

3. Utveckla hållbara butiker och en hållbar organisation

Åtaganden:

 • a. Utveckla hållbara butikskoncept
 • b. Arbeta för mångfald och jämställdhet
 • c. Utbilda och stötta alla medarbetare kring hållbarhet


Några av våra mål:

 • 100% av energin vi köper in ska vara förnybar 2020.√
 • 100% certifierade material i våra förpackningar 2022.
 • Vi ska effektivisera vår energianvändning med 20% mellan 2017 och 2025.
 • 100% av våra förpackningar ska vara cirkulära 2030.
 • Våra kunder ska i kundundersökningar uppge att de tycker att vi visar på mångfald och jämställdhet i vår marknadsföring.
 • Medarbetarna ska anse att de bidrar till Kappahls hållbarhetsarbete.

4. Guida och inspirera våra kunder till hållbara modeval

Åtaganden:

 • a. Ta fram lösningar för en hållbar modekonsumtion
 • b. Vara transparenta och uthålliga kring hållbarhet i vår kommunikation


Några av våra mål:

 • Årligen samla in minst 250 ton textilier i våra butiker till 2020.√ 
 • Reducera påsåtgången med minst 50% mellan 2016 och 2020.√
 • Redovisa vårt resultat i Higg Index utvärdering av företags hållbarhetsarbete senast 2022.√
 • Våra kunder ska i kundundersökningar säga sig ha stort förtroende för vårt hållbarhetsarbete.
 • Våra kunder ska i kundundersökningar säga sig vara inspirerade av Kappahl att göra hållbara val.

Läs mer i hållbarhetsrapporten

Vill du fördjupa dig i vårt hållbarhetsarbete? I vår hållbarhetsrapport, som släpps varje år tillsammans med årsredovisningen, redovisar vi vårt arbete och våra framsteg. Här hittar du vår hållbarhetsrapport.