Vi värnar om djuren

Lika självklart som det är för oss att människorna som berörs av vår verksamhet ska få sina rättigheter tillgodosedda, lika självklart är det att värna djurens rättigheter. Vi arbetar aktivt för att de produkter som innehåller skinn, fjädrar, ull eller andra animaliska material inte kommer från djur som behandlats illa eller är utrotningshotade.

Det innebär bland annat att:

 

Kappahls värderingar kring djurskydd grundar sig på ett samarbete med Svensk Handel och deras djurskyddspolicy.

Kappahl är listade på Djurens Rätts pälsfria lista, som ingår i Fur Free Retailer Program, en internationell överenskommelse där företag försäkrar att de inte säljer klädesplagg eller accessoarer med djurpäls.

För dig som helt och hållet vill undvika material med animaliskt ursprung är det lätt att handla på Kappahl – vi anger alltid vilka material våra produkter innehåller.