Bra och säkra arbetsförhållanden

Nära samarbeten leder till bättre arbetsförhållanden. Våra kläder tillverkas framförallt i Kina, Bangladesh, Indien och Turkiet. Vi har inte några egna fabriker utan arbetar med noga utvalda leverantörer, vilket gör att ett nära samarbete blir extra viktigt. Därför arbetar ett tiotal Kappahl-medarbetare aktivt på plats i våra produktionsländer för att säkerställa att våra krav efterföljs när det kommer till miljö och arbetsförhållanden.

Så här fördelas vår produktion:

  • Bangladesh ca 43 %
  • Kina ca 30 %
  • Turkiet ca 5 %
  • Indien ca 5 %
  • Sri Lanka ca 2 %
  • Bulgarien ca 0,5 %
  • Pakistan ca 0,5 %
  • Rumänien ca 0,5 %

Fotnot: Exklusive produktion hos agenter och importörer. Siffror från 2022.

 

 

Vi ställer krav på våra leverantörer

Vi är måna om att de som arbetar hos våra leverantörer ska ha bra arbetsförhållanden, rimliga arbetstider och en lön som täcker mer än basbehoven. Men hur ser vi till att detta följs? Det är här vårt Sustainability Commitment (tidigare Uppförandekod) för leverantörer kommer in i bilden. Den är en viktig del av samarbetet med våra leverantörer och omfattar områden som förenings- och organisationsfrihet, löner och arbetstider samt säkerhet på arbetsplatsen. Och inte minst nolltolerans mot tvångsarbete och barnarbete. Dessutom förbinder sig leverantören att följa våra krav när det kommer till affärsetik och korruption.

Vi gör inspektioner hos varje leverantör och lägger stort fokus på uppföljningsbesök för att driva fram förbättringar gällande arbets- och anställningsvillkor. Ser vi ett behov av förbättringar ska leverantören upprätta en åtgärdsplan där det tydligt framgår när åtgärderna ska vara genomförda.

Läs mer om våra leverantörer

 

 

Levnadslöner en komplex fråga

Levnadslöner är en av de största utmaningarna i våra produktionsländer. Minimilönenivån som varje lands regering sätter är inte alltid samma sak som levnadslön. Det vill säga en lön som gör det möjligt att tillgodose grundläggande behov som mat, vatten, bostad, vård, utbildning, kläder, transport och barnomsorg. Skillnaden mellan minimilön och levnadslön kan vara stor.

Även om vi vet att lönenivåerna faktiskt ökar i våra produktionsländer vet vi vet samtidigt att utgångsnivån är låg och att det går långsamt.

Varför är det så svårt – är det inte bara att höja lönerna?

Tyvärr är svaret nej. Textilproducenterna är en av många aktörer som påverkar situationen. Och lönefrågan är knuten till sociala utmaningar i produktionsländerna.

I till exempel Bangladesh är lönefrågan nära sammankopplad med både social dialog och facklig verksamhet i landet. För att uppnå en långsiktigt hållbar förändring måste regering, arbetsgivare och arbetstagare hitta en gemensam process som bygger på samarbete och kollektiva förhandlingar. Då kan man fortsätta höja lönenivåerna och uppnå levnadslöner.

Kappahls ansvar som köpare i landet är att bidra till att den utvecklingen går framåt och accelererar. Det gör vi dels genom att välja leverantörer som vi kan samarbeta med i den här frågan, men också genom att gå med i breda branschsamarbeten såsom ETI. Frågan om levnadslöner kräver långsiktiga åtaganden och uthålligt påverkansarbete.