Vår produktion

Mode ska vara schysst även i produktionen och leverantörskedjan. Här möter vi våra största risker och utmaningar.