Våra samarbeten inom Responsible Actions

Vi stödjer organisationer som arbetar för en renare natur, liksom flera organisationer som arbetar för utsatta människors rätt i samhället och barns rätt att få vara just barn, i Sverige och världen över. Tillsammans är vi starkare!

Våra insatser för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i samhället samlar vi under namnet Kappahl Responsible Actions. Vi finansierar bland annat ett träningscenter för kvinnor i Bangladesh och jobbar även aktivt för att främja en mer hållbar bomullsodling.

De pengar som fördelas via Responsible Actions kommer från olika delar av Kappahls verksamhet, många där våra kunders bidrag spelar en avgörande roll. Ett exempel är att varje krona som samlas in genom One Bag Habit går till projekt inom hållbar utveckling i de länder vi är verksamma. Även i kampanjen Bra som jag är är våra kunders bidrag viktiga.

Läs mer om hur mycket som samlats in det senaste året och hur pengarna används i vår hållbarhetsrapport.

 

Dessa organisationer stödjer vi genom Kappahl Responsible Actions:

Bris – Barnens rätt i samhället är en politiskt och religiöst oberoende barnrättsorganisation som lyssnar på, stöttar och stärker barns och ungas rättigheter i samhället. Organisationen erbjuder barn och ungdomar säkra, anonyma och gratis möjligheter att maila, chatta eller ringa en rådgivare. Bris är den svenska barnrättsorganisation Kappahl stödjer genom kampanjen Bra som jag är.
Läs mer om Bris här.

Kors på Halsen (Norge) är den norska motsvarigheten till Bris. Här kan barn och unga gratis och anonymt få stöd av 200 frivilliga och grundligt utbildade vuxna i stora och små bekymmer. Organisationen lyssnar, stöttar och inger hopp som ett komplement till stödet inom den offentliga sektorn. Kors på Halsen är den norska barnrättsorganisation Kappahl stödjer genom kampanjen Bra som jag är.
Läs mer om Kors på Halsen här.

Mannerheimförbundet (Finland) arbetar för att främja barns och barnfamiljers välmående, öka respekten för barns rättigheter och synliggöra barnperspektivet i det offentliga beslutsfattandet. Mannerheimförbundet är den finska barnrättsorganisation Kappahl stödjer genom kampanjen Bra som jag är.
Läs mer om Mannerheimförbundet här.

Empowering Children Foundation (Polen) är en stiftelse som grundades 1991. Verksamheten syftar till att stötta barn och barns rättigheter och omfattar bland annat nationella hjälplinjer för barn och unga. Empowering Children Foundation är den polska barnrättsorganisation Kappahl stödjer genom kampanjen Bra som jag är.
Läs mer om Empowering Children Foundation här.

Håll Sverige Rent är en stiftelse som arbetar för att minska nedskräpningen, öka återvinningen och främja individers och organisationers miljövårdsansvar, bland annat genom att utbilda barn och unga i miljövett. Håll Sverige Rent är den svenska miljöorganisation Kappahl stödjer genom One Bag Habit.
Läs mer om Håll Sverige Rent här.

Handelens Miljøfond är en förening för norska handlare som arbetar för att minska plastpåseanvändningen och minska nedskräpningen. Handelens Miljøfond är den norska miljöorganisation Kappahl stödjer genom One Bag Habit.
Läs mer om Handelens Miljøfond här.

Håll Skärgården Ren arbetar för att hålla de finska havsområdena, insjöarna, stränderna och skärgården rena och söker lösningar för att göra båtliv och hamnverksamhet mer miljövänliga. Håll Skärgården Ren är den finska miljöorganisation Kappahl stödjer genom One Bag Habit.
Läs mer om Håll Skärgården Ren här.

Nasza Ziemia (Vår jord) fokuserar främst på miljöutbildning och driver flera projekt som syftar till att öka medvetenheten om miljöskydd och hållbar utveckling. Nasza Ziemia är den polska miljöorganisation Kappahl stödjer genom One Bag Habit.
Läs mer om Nasza Ziemia här.

TCM Bangladesh är en icke-statlig organisation som arbetar för barns och kvinnors rättigheter i Bangladesh. TCM driver den dagliga verksamheten på det träningscenter i Dhaka som Kappahl finansierar till 100 %. På utbildningscentret erbjuds kvinnor teknisk utbildning i industriell symaskinsdrift och de utbildas också i sina rättigheter och skyldigheter och grundläggande livskunskap, dvs. hälsa och hygien, kunskap om ekonomi, beslutsfattande, livsplanering etc. Denna utbildning gör det möjligt för dem att arbeta inom textilindustrin och därmed försörja sig själva och sin familj. Kappahl stöder också förskole- och grundskolecentra för utsatta barn som drivs av TCM Bangladesh.

Läs mer om TCM Bangladesh här.

Göteborgs Stadsmission hjälper nödställda människor i Göteborgsområdet. Tack vare omfattande volontärinsatser utför den icke-statliga organisationen många olika aktiviteter till stöd för människor som lever i social utsatthet.

Läs mer om Göteborgs Stadsmission här.

Majblomman är en hjälporganisation som arbetar för att minska barnfattigdomen i Sverige. I mer än 100 år har Majblomman arbetat med olika verksamheter som verkar för barns bästa, bland annat genom att påverka politiker till att tolka lagar utifrån barns perspektiv. Barn som säljer majblommor får dessutom behålla en del av förtjänsten själva, vilket stärker deras egenmakt.
Läs mer om Majblomman här.

Tidningen Faktum grundades 2001 och är en tidning som säljs av hemlösa. Försäljarna säljer tidningen för att tjäna pengar, men också för att ta ansvar, planera sin vardag, skapa rutiner och ett socialt sammanhang. Faktum har också bland annat arrangerat Faktumgalan och fotbolls-VM för hemlösa i Göteborg.
Läs mer om Tidningen Faktum här.