One Bag Habit – för en mer hållbar påskonsumtion

Färre påsar som används mer – det är målet för One Bag Habit, som innebär att vi tar betalt för påsarna i våra butiker. Och i dag säger över 60 procent av våra kunder nej till påse. Tillsammans har vi skapat en ny hållbar vana!

Alla påsar, även de som är gjorda av papper eller återvunnen plast, är energikrävande att tillverka, transportera och återvinna. En plastpåse som hamnar i naturen kan orsaka skador på djur både på land och i hav och vattendrag.

Sedan One Bag Habit lanserades 2017 har antalet sålda påsar minskat med flera miljoner. Dessutom har vi donerat överskottet från vår påsförsäljning på sammanlagt 8,2 miljoner kronor (2017-2020) till organisationer som arbetar för hållbar utveckling. Det är vad vi kallar en hållbarhets-win-win som gör skillnad för både människor och miljö!

 

 

Plastpåsen trots allt det mest hållbara påsalternativet

Papperspåsar ger ofta ett hållbart intryck, men när Kappahl undersökte vilket påsalternativ som är mest hållbart visade det sig att påsar i återvunnen plast har lägre klimatpåverkan än papperspåsar. En livscykelanalys där vi jämför en påse i återvunnen plast med en i nytillverkad plast, en i återvunnet papper och en i nytillverkat papper visar hur deras respektive klimatavtryck ser ut:

 

Våra kunder kan lämna in sina kasserade plastpåsar och annat plastskräp till återvinning och på så sätt se till att plasten inte hamnar i naturen. Förutsatt att plastpåsarna inte hamnar i naturen så är de än så länge det bästa miljövalet.

 

 

Så här blir du en hållbar påsanvändare!

Använd de påsar du redan har! En påse kan och ska användas många gånger för att påverka miljön så lite som möjligt. Går påsen inte att använda längre ska du se till att den hamnar på rätt plats i kretsloppet så att den kan återvinnas (det kan alla Kappahls påsar och de allra flesta andra också). Bidrar du med det lovar vi att se till att de påsar vi säljer är miljöbäst på marknaden oavsett material.

 

Överskottet doneras till organisationer som främjar hållbarhet

Överskottet från vår påsförsäljning genom One Bag Habit går genom Kappahl Responsible Actions oavkortat till följande organisationer  som arbetar mot nedskräpning av naturen i våra försäljningsländer:

 

För minskad påskonsumtion

One Bag Habit är ett gemensamt initiativ mellan Kappahl, Lindex och H&M. Målet är att minska konsumtionen av påsar och öka medvetenheten om påsars negativa miljöpåverkan. I One Bag Habit ingår just nu ett tjugotal företag inom kläd- och skobranschen.

 

Som medlem i One Bag Habit förbinder företagen sig att:

  • Ta betalt för samtliga påsar som erbjuds till kund oavsett material och storlek.
  • Informera kunderna om påsars klimatpåverkan, fördelarna med en minskad påskonsumtion och hur man som kund kan bidra till en mer hållbar påskonsumtion.
  • Erbjuda påsar som är gjorda av mer hållbara material och går att återvinna.
  • Donera överskottet från försäljningen av påsar till ändamål som driver hållbar utveckling inom miljö eller sociala frågor.
  • Rapportera om resultatet årligen.