HUR SER FRAMTIDENS HÅLLBARA AFFÄRSMODELL UT?

Vi på Kappahl ställer om vår affärsmodell för att kunna fylla människors behov av prisvärt och ansvarsfullt mode i balans med dess påverkan på planeten. Den ena utmaningen är att minimera miljöpåverkan från tillverkningen av våra plagg. Vi måste också undvika överproduktion genom att hjälpa till att maximera antalet gånger varje plagg används  

Det finns flera olika bilder av vad etthållbart och cirkulärtmode är.Det kan vara plagg med lång livslängd, second hand-plagg, eller plagg gjorda av återvunna råmaterial.  

Vi tror på en kombination av detta. Det mest effektiva sättet att minimera påverkan på planeten är att plaggen används sin fulla livslängd.Och det spelar ingen roll om det är en person eller flera personer som använder plagget så länge det används. Läs mer nedan om våra aktiviteter för att öka antalet gånger våra plagg används.