Czy przemysł odzieżowy może wywierać mniejszy wpływ na planetę?

Przyszłość mody jest świetlana i odpowiedzialna – pod warunkiem, że zrobimy to razem!

Naszym wspólnym celem jest produkowanie odzieży, która jest dobra zarówno dla ludzi, jak i środowiska, a cały proces od momentu zaprojektowania, poprzez produkcję, obecność w garderobie oraz odzysk będzie wywierał mniejszy wpływ na nasze środowisko. Chcemy działać odpowiedzialnie w odniesieniu do wszystkiego i wszystkich osób zainteresowanych.

Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Przed nami oraz całym przemysłem tekstylnym stoją ogromne wyzwania na wielu obszarach. Przede wszystkim procesy produkcji odzieży zużywają zdecydowanie zbyt wiele wody i energii oraz stosuje się zbyt wiele środków ochrony roślin i innych chemikaliów. Poza tym warunki pracy i wynagrodzenia pracowników fabryk tekstylnych nie są odpowiednie. Obecny sposób konsumpcji odzieży, gdzie mnóstwo ubrań jest wykorzystywanych zbyt rzadko i przez krótki czas, nie jest odpowiedzialny. Niezdrowe ideały piękna oraz brak różnorodności to kolejne wyzwania. 

Przed branżą odzieżową długa droga do mody w myśl zasad Responsible Fashion, podobnie jak przed nami w Kappahl. Jednak zdecydowaliśmy się podjąć to wyzwanie i jesteśmy przekonani, że uda nam się rozwiązać te problemy. Przyszłość branży odzieżowej jest jasna i odpowiedzialna.

 

 

W taki sposób radzimy sobie z problemami


 

 

Potrzebujemy Twojej pomocy – Care and Rewear!

Aby móc pokonać całą drogę do celu, jakim jest odpowiedzialna moda, potrzebujemy jednego – Twojego udziału! Jedynie dzięki Twojej pomocy branża odzieżowa może stać się bardziej odpowiedzialna. Jak? Poprzez dokonywanie przemyślanych zakupów odzieży, odpowiednią pielęgnację odzieży, częste i dłuższe korzystanie z odzieży oraz przekazywanie jej dalej po zakończeniu używania. Na przykład na naszą zbiórkę tekstyliów. W ten sposób uda nam się zamknąć obieg i stworzyć cyrkularność, która jest niezbędna dla modelu, który orzewiduje mniejszenie oddziaływania przemysłu odzieżowego na naszą planetę. Po prostu Care and Rewear.