Hållbarhetsrapport

I vår hållbarhetsrapport redogör vi för hur vi arbetar med miljö och sociala frågor, personal, respekt för mänskliga rättigheter, mångfald samt motverkande av korruption.

Sedan 2008 publicerar vi varje år en hållbarhetsrapport, under åren 2013/14 till 2018/19 kombinerad med årsredovisningen, där vi beskriver vårt hållbarhetsarbete under året som gått.

I rapporten redovisar vi ingående hur vi arbetar med hållbarhet ur alla aspekter. Redovisningen av våra framsteg det möjligt för kunder och intressenter att värdera vår verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv.

Här nedanför hittar du rapporterna i pdf-format.

 

2022

Kappahls hållbarhetsrapport 2022 (på engelska)

 

2021

Kappahl hållbarhetsrapport 2021 (på engelska)

 

2019/2020

Kappahl hållbarhetsrapport 2019/2020 (på engelska)

 

2018/2019

Kappahl årsredovisning 2018/2019

Kompletterande hållbarhetsinformation årsredovisning 2018/2019

 

2017/2018

Kappahl årsredovisning och hållbarhetsrapport 2017/2018 - del 1

Kappahl årsredovisning och hållbarhetsrapport 2017/2018 - del 2

 

2016/2017

Kappahl årsredovisning och hållbarhetsrapport 2016/2017 - del 1

Kappahl årsredovisning och hållbarhetsrapport 2016/2017 - del 2

 

2015/2016

Kappahl årsredovisning och hållbarhetsrapport 2015/2016 - del 1

Kappahl årsredovisning och hållbarhetsrapport 2015/2016 - del 2

 

2014/2015

Kappahl årsredovisning och hållbarhetsrapport 2014/2015 - del 1

Kappahl årsredovisning och hållbarhetsrapport 2014/2015 - del 2

 

2013/2014

Kappahl årsredovisning och hållbarhetsrapport 2013/2014

 

2012/2013

Kappahl hållbarhetsrapport 2012/2013

Hållbarhetsfolder 2012/2013 (kort sammandrag)

 

2011/2012

Kappahl hållbarhetsrapport 2011/2012

Hållbarhetsfolder 2011/2012 (kort sammandrag)

 

2009/2010

Kappahl hållbarhetsrapport 2009/2010

Hållbarhetsfolder 2009/2010 (kort sammandrag)

 

2008

Kappahl hållbarhetsrapport 2008