Strona internetowa KappAhl używa Cookies do celów statystycznych, ale również aby poprawić funkcjonowanie strony internetowej i ułatwić manewrowanie po niej użytkownikowi. Kontynuując przeglądanie strony, akceptujesz regulamin Cookies.

Przeczytaj więcej na temat Cookies

Akceptuję

Jak dokonać zakupu?

Zakup w usłudze Pick up and Pay

 

Formularze usługi "Pick up and pay"

 1. Formularz zamówienia
 2. Formularz zwrotu

Regulamin sprzedaży i usługi „Pick up and pay

(obowiązuje od dnia 22.03.2021 do odwołania) 

 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 

Niniejszy Regulamin określa warunki realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem odpowiedniego dla lokalizacji adresu e-mail lub telefonu (lista poniżej) z wykorzystaniem metody „Pick up and pay”, w wybranym dla danego miasta sklepie stacjonarnym KappAhl.

Zamówienia z dostawą w granicach administracyjnych miasta stołecznego Warszawa oraz odbiorem w sklepie realizowane będą w lokalizacji:

 1. Warszawa, Ken Center, tel. 538 313 944, mail: 775all@kappahl.com.

Zamówienia z odbiorem w sklepie realizowane będą w następujących lokalizacjach:

 1. Gdańsk, CH Manhattan, tel. 538 311 601, mail: 758all@kappahl.com
 2. Wrocław, Arkady Wrocławskie, tel. 538 301 886, mail: 705all@kappahl.com
 3. Poznań, Galeria Pestka, tel. 538 313 534, mail: 771all@kappahl.com
 4. Karków Bronowice, tel. 538 309 895, mail: 783all@kappahl.com
 5. Katowice, CH Libero, tel. 538 369 329, mail: 785all@kappahl.com
 6. Lublin, Galeria Olimp, tel. 538 310 753, mail: 747all@kappahl.com
 7. Szczecin Kaskada tel. 538 311 612, mail: 761all@kappahl.com
 8. Tarnów Galeria Tarnovia tel. 538 310 835, mail: 786all@kappahl.com

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie zwroty należy rozumieć zgodnie z podaną niżej definicją:

 1. E-mail – adres umożliwiający składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez KappAhl w ramach „Pick up and pay”, prowadzona przez KappAhl.
 2. Sklep stacjonarny - stacjonarny punkt sprzedaży KappAhl znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Punkt odbioru – wskazane miejsce dedykowane do wydawania zamówień.
 4. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem adresu mailowego, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty, co do których Klient wyraża chęć zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
 5. Klient - osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. „Pick up and pay” – usługa odbioru Zamówienia w dedykowanym punkcie lub dostawa przez kuriera do domu Klienta (szczegółowy wykaz lokalizacji z możliwością realizacji dostawy do domu jest zawarty w punkcie I niniejszego Regulaminu).  
 7. Produkt - dostępna w sklepie stacjonarnym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a KappAhl, za zapłatą Ceny.

 

III. SPOSÓB ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA 

 1. Najniższa nominalna wartość Zamówienia z dostawą do domu wynosi 100 PLN. Zamówienia o mniejszej wartości nie będą realizowane. W przypadku odbioru paczki w punkcie w sklepie kwota minimalna zamówienia nie obowiązuje.
 2. Klient składa Zamówienie za pośrednictwem adresu e-mail poprzez przesłanie wypełnionego druku zamówienia lub telefonicznie, wykorzystując odpowiedni dla swojej lokalizacji adres email lub numer telefonu.
 3. Infolinia do obsługi Zamówień jest dostępna pod właściwym dla danej lokalizacji numerem telefonu w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Klient zamawia artykuły dostępne w sklepie stacjonarnym KappAhl mieszczącym się w wybranej przez Klienta lokalizacji, zgodnie z stanem magazynowym tego sklepu dostępnym na stronie internetowej www.kappahl.com, poprzez podanie np. na druku zamówienia sześciocyfrowego, indywidualnego kodu artykułu i jego rozmiaru, imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu.
 5. Stany magazynowe wybranego sklepu stacjonarnego, w związku z zamówieniami w trakcie realizacji, nie muszą być aktualne.
 6. Złożone Zamówienia z wybraną metodą transportu z dostawą do domu realizowane będą dla Klientów, którzy otrzymają potwierdzenie, że wskazany przez nich na druku zamówienia kod pocztowy jest objęty wybraną metodą dostawy.
 7. Kody pocztowe objęte metodą transportu „Pick up and pay” dotyczą tylko miasta Warszawa,
 8. Otrzymanie przesyłki tego samego dnia jest możliwe dla Zamówień złożonych do godziny 14:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, pod warunkiem, że produkt jest dostępny w wybranym przez Klienta sklepie stacjonarnym.
 9. Zamówienia mogą być realizowane od poniedziałku do soboty.
 10. Zamówienia są realizowane według kolejności zgłoszeń.

 

IV. KOSZT I WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIENIA

 

 1. Klienci, którzy złożyli Zamówienie o wartości od 100 PLN brutto do 249.99 PLN brutto, z wybraną metodą transportu do domu obciążeni są kosztami dostawy w wysokości 14.90 PLN.
 2. Klienci, którzy złożyli Zamówienie o wartości równej bądź przekraczającej 250 PLN brutto, z wybraną metodą transportu do domu są objęci darmową dostawą.
 3. Próba dostarczenia Zamówienia do Klienta jest jednorazowa.
 4. Brak odbioru Zamówienia, pod wskazanym przez Klienta adresem, nie zwalnia Klienta z uiszczenia opłaty za dostawę przy odbiorze w Punkcie Odbioru.
 5. Zamówienie nieodebrane przez Klienta w umówionym terminie, zostanie przekazane do Punktu Odbioru odpowiedniego dla sklepu KappAhl w danym mieście.
 6. Zamówienie przekazane do Punktu Odbioru, będzie oczekiwało na Klienta przez okres 3 dni licząc od dnia następnego.
 7. Punkt Odbioru w każdej lokalizacji czynny będzie w godzinach 9:00-17:00.
 8. Klient ma możliwość mailowego złożenia Zamówienia z określeniem bezpłatnego odbioru zamówienia w Punkcie Odbioru.

 

V. SPOSÓB PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

 1. Zamówienie z wybraną metodą transportu „Pick up and pay” musi zostać opłacone podczas dostawy Zamówienia lub w Punkcie odbioru ustalonym z Klientem.
 2. Możliwe metody płatności – płatność kartą płatniczą.
 3. W usłudze „Pick up and pay” nie są realizowane wirtualne czeki bonusowe za zgromadzone punkty KappAhl Life&Style.

VI. ZWROT ZAMÓWIENIA

 1. Zwrot wybranych Produktów (odstąpienia od umowy) możliwy jest w dowolnym i otwartym sklepie stacjonarnym KappAhl do dnia 15.04.2021, lub za pośrednictwem Kuriera.
 2. Zwrot wybranych Produktów w sklepie stacjonarnym odbywa się na podstawie oryginalnego dowodu zakupu.
 3. W przypadku zwrotu wybranych Produktów za pośrednictwem Kuriera, Klient zobowiązany jest do wypełnienia dedykowanego dla metody „Pick up and pay” formularza zwrotu dołączonego do Zamówienia dostępnego również na stronie www.kappahl.com i załączenia oryginalnego dowodu zakupu.
 4. Zwrot Zamówienia za pośrednictwem Kuriera odbywa się na koszt Klienta.
 5. Szczegółowe zasady zwrotu określa REGULAMIN ZAKUPÓW, ZWROTÓW I WYMIANY TOWARÓW NIEUŻYWANYCH W SKLEPACH KAPPAHL, oprócz punktów, które są uregulowane niniejszym regulaminem.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona stronie www.kappahl.com w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim bądź jego wydrukowanie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy regulaminu REGULAMIN ZAKUPÓW, ZWROTÓW I WYMIANY TOWARÓW NIEUŻYWANYCH W SKLEPACH KAPPAHL oraz właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. KappAhl Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Leszno 12 (numer KRS 0000060653) jest administratorem danych Klientów, w przypadku dokonywania zwrotu, wymiany, reklamacji, dostawy czy wystawiając fakturę VAT. Wszystkie informacje na temat przetwarzania danych przez KappAhl, w tym o prawach i obowiązkach przysługujących Klientom znajdują się w naszej Polityce prywatności. Treść Polityki jest dostępna na stronie www.kappahl.pl.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2021.

 

 

Zakup w sklepie online

Wybierz produkt, a następnie odpowiedni rozmiar. Następnie kliknij przycisk „Dodaj do koszyka”.  Możesz kontynuować zakupy lub przejść do koszyka, aby sprawdzić zamówienie.

Wybierając kontynuację zakupów, należy wykonać czynności jak opisano powyżej. Produkt zostanie przeniesiony do koszyka, a w przypadku dodania kolejnej sztuki koszyk zaktualizuje się. Zaktualizowana wartość zamówienia pojawi się na górze po prawej stronie.

Po zakończeniu zakupów należy przejść do kasy, klikając przycisk „Do kasy” znajdujący się na górze po prawej stronie. Tutaj możesz sprawdzić swoje zamówienie. Sprawdź, czy wszystko się zgadza: liczba sztuk, kolor, rozmiar. W razie potrzeby na tym etapie możesz zmienić liczbę sztuk lub usunąć towar. Możesz również powrócić do karty produktu, klikając na jego zdjęcie lub numer artykułu.

Towary dodawane do koszyka zostaną zarezerwowane w magazynie na godzinę, po czym będą ponownie dostępne dla innych klientów. Zostaną one jednak zachowane w koszyku przez 7 dni, umożliwiając tym samym ich łatwe odnalezienie i kontynuację zakupów.

Po sprawdzeniu zamówienia należy przejść do kasy. W kasie widoczne jest zestawienie towarów i łączna wartość zamówienia.

 • Potwierdź swoje członkostwo w KappAhl Club logując się. Jeżeli nie pamiętasz hasła kliknij „Zapomniałeś hasła?”. Jeżeli nie jesteś członkiem klubu, a chcesz do niego przystąpić, wybierz „Zostań członkiem”. Jeżeli należysz do klubu, ale nie posiadasz danych do logowania, kliknij „Jestem członkiem, ale nie posiadam danych logowania”.
   
 • Wpisz ewentualny kod rabatowy i kliknij „zarejestruj”. Rabat zostanie uwzględniony i pojawi się informacja z ofertą, z której chcesz skorzystać.

 • Podaj dane osobowe.

 • Wybierz sposób dostawy: do domu, pod inny adres lub do punktu odbioru.

 • W przypadku wyboru innego adresu dostawy pojawi się pole do wypełnienia danych. W przypadku wyboru punktu odbioru pojawi się pole do wpisania kodu pocztowego w celu wyświetlenia punktów odbioru znajdujących się w pobliżu.

 • Wybierz sposób płatności.

 • Zaakceptuj warunki i potwierdź zakup.

 • W celu zakończenia procesu zakupu, zostaniesz przekierowany na stronę Przelewy24, gdzie będziesz móc dokonać płatności za zamówienie.