Kobiety i dzieci w centrum zainteresowania

<Większość osób pracujących w przemyśle tekstylnym na świecie to kobiety. Kappahl pracuje aktywnie na kilka sposobów, aby promować prawa kobiet i dzieci w krajach, w których prowadzimy naszą działalność.

Centrum szkoleniowe dla kobiet w Bangladeszu

– Początki było trudne. Darmowe szkolenia dla kobiet z darmowym lunchem i niewielkim wynagrodzeniem? To brzmiało zbyt dobrze, żeby mogło być prawdziwe. Społeczność lokalna była nastawiona sceptycznie – mówi Shahanaz Begum, dyrektor centrum edukacyjnego Kappahl w Bangladeszu. – Jednak coś się wydarzyło. Kobiety z pierwszych grup zaczęły pracować i zarabiać pieniądze. Były dowodem na pozytywną zmianę, jaką centrum może umożliwić. Obecnie mamy zdecydowanie więcej chętnych niż miejsc.

Od początku swej działalności w 2009 r. centrum edukacyjne w Dhace w Bangladeszu wykształciło przeszło tysiąc kobiet. Kobiety uczą się szyć, czytać i pisać, a także o prawach pracownika w miejscu pracy. Otrzymują wynagrodzenie za miesiące spędzone u nas, a po ukończeniu szkolenia każda kobieta dostaje pracę. Centrum jest prowadzone przez TCM Foundation, a fundusze na nie zapewnia w 100% Kappahl.  

 

Nigdy nie zezwalamy na pracę dzieci

Nie dopuszczamy, aby w fabrykach pracowały dzieci, i chcemy, aby dzieci w naszych krajach produkcyjnych żyły w możliwie najlepszych warunkach i mogły chodzić do szkoły.

Nasze centrum szkoleniowe dla kobiet w Bangladeszu to tylko jedna z naszych inicjatyw, dzięki której zaoferowanie rodzicowi możliwości zdobycia wykształcenia i pracy ma ogromny wpływ na życie jego dzieci. Innym przykładem jest nasz udział w projekcie Better Cotton Initiative gdzie kwestie praw dziecka są omawiane podczas szkoleń dla plantatorów bawełny. Dzięki stosowaniu metod, które prowadzą do bardziej zrównoważonych i opłacalnych upraw bawełny, zapewniane są lepsze warunki dla dzieci, które mogą iść do szkoły i przestać pracować na plantacji rodziców.

Podobnie jak w przypadku innego rodzaju przemysłu, ryzyko pracy dzieci rośnie im niżej schodzi się w łańcuchu wartości tekstylnych. Dlatego ważne jest, aby rozmawiać na temat pracy dzieci na przykład z plantatorami bawełny. Nawet jeśli ryzyko pracy dzieci na plantacjach, z którymi współpracujemy, jest niskie, bardzo wyraźnie zaznaczamy w naszym Sustainability Commitment (wcześniej kodeks postępowania), że nie akceptujemy pracy dzieci. Nasi dostawcy powinni nakładać na swoich poddostawców takie same wymagania. Mamy również konkretną procedurę postępowania w przypadku wykrycia pracy dzieci u naszych dostawców.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z naszym Sustainability Commitment (wcześniej kodeks postępowania Kappahl) gdzie definiujemy, co rozumiemy pod pojęciem pracy dzieci (zgodnie z konwencją MOP nr 138).

”Drogą wyzwolenia się z ubóstwa jest wykształcenie i praca. Dlatego uruchomiliśmy centrum szkoleniowe dla ubogich kobiet.”

 

 

Życie kształconych przez nas kobiet-plantatorek bawełny zmienia się

Jak uprawia się bawełnę w bardziej ekologiczny sposób? Stosując mniejsze ilości wody, środków ochrony roślin oraz chemikaliów? W sposób korzystniejszy dla środowiska i zdrowia plantatorów, ale również zapewniający większe zbiory i lepszą jakościowo bawełnę?

1546 kobiet-plantatorek w Indiach dowiedziało się, jak to robić, podczas dwuletniego projektu szkoleniowego prowadzonego przez nas oraz czterech partnerów branżowych przy współpracy organizacji Cotton Connect pod patronatem Better Cotton Initiative.

Kobiety-plantatorki bawełny nauczyły się podczas szkoleń m.in. czym jest płodozmian, jak chronić swoje uprawy i zmniejszyć zużycie wody, a także jakie są zalety biologicznych nawozów. Poza tym szkolenie dotyczyło kwestii ekonomicznych i oszczędności, równości, żywności i zdrowia, planowania rodziny, wody, higieny i praw społecznych.

– Zdobyta wiedza zapewni tym kobietom poważanie w ich własnych rodzinach oraz silniejszą pozycję w społeczeństwie. „Skutki uboczne” wzięcia udziału w szkoleniu będą korzystne dla całej rodziny – mówi Eva Kindgren de Boer, kierownik projektów ds. zrównoważonego rozwoju w Kappahl.

– To był bardzo udany projekt pod każdym względem. Na przykład dzięki nowej wiedzy zyski plantatorek bawełny wzrosły o aż 87 procent – dodaje Eva Kindgren de Boer.

Projekt ten miał wyznaczone ramy czasowe (2017–2019), ale planujemy realizować regularnie podobny projekt, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami w naszej branży.