Handelens Miljøfond + Kappahl = Sant

Vis barna naturen! Hvor fantastisk den er. Hvor gøy det er å gå på oppdagelsesferd blant gress, mose og steiner – og leke gjemsel bak trær og busker. Ved å lære seg hvordan man tar vare på naturen, får man respekt for den. Derfor støtter vi Handelens Miljøfond, en organisasjon som jobber for å forebygge og motvirke forsøplingen av natur og miljø. Sammen jobber vi, steg for steg, mot en søppelfri generasjon og en mer bærekraftig fremtid. Takk naturen.

A litter free generation

Forsøpling skader miljøet, koster penger og skaper utrygghet. KappAhl støtter Handelens Miljøfond i deres arbeid for et søppelfritt samfunn. Så ta med barna ut og plukk søppel. Sammen klarer vi alt.

May the forest be with you

Å få være ute i naturen er en selvfølge for alle barn. Og slik skal det være også i fremtiden. Derfor fokuserer vi på å designe klær som holder i lengden. I materialer som tærer mindre på jordens ressurser. Vårt mål er å benytte 100% mer bærekraftige materialer innen år 2025. Bli med på vår reise for å skape en med bærekraftig en fremtid. For dem.