Välkommen till klubben som älskar mode och stil – med dig i fokus.

Vi är glada att du vill vara en del av vår gemenskap. Det ger oss nämligen chansen att skämma bort dig lite extra och ge dig mer. Vi vill helt enkelt visa att du är viktig för oss och göra det lönsamt för dig att vara kund hos Kappahl. Som klubbmedlem har du många förmåner som till exempel bonus, events, inspiration och exklusiva erbjudanden. För att kunna ta hand om dig på bästa sätt behöver vi en del information om dig. Här nedan kan du läsa mer om våra villkor. Ännu en gång, varmt välkommen till klubben.


1. Medlemskap, poäng, bonus och förmåner

1.1 Medlemskap

Det kostar dig ingenting att bli eller vara medlem i Kappahl Club. För att bli medlem måste du dock vara 18 år eller äldre samt folkbokförd i Sverige. Vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda klubbmedlemskap till dig som lever med skyddad identitet. Som medlem kan du identifiera dig genom medlemskort, personnummer, godkänd legitimation som t ex körkort, Kappahl app eller mobilnummer. Medlemskapet är personligt och nyckeln till att få bonus, erbjudanden och förmåner. Kom ihåg att alltid registrera ditt medlemskap i samband med köp för att samla poäng både i Kappahls fysiska butiker och i Shop Online.

Medlemskapet har två nivåer, Silver och Gold. Nivåerna baseras på samlade poäng under en rullande 12 månaders period.

 

1.2 Poäng och Bonus

Samtliga inköp för privat bruk är poänggrundande, dock inte köp av presentkort, plastpåsar samt köp av produkter och tjänster som vi tillhandahåller genom samarbeten med andra aktörer, t ex sömnad, frakt och välgörenhetsprodukter. För att inköpet ska vara poänggrundande krävs att köpet blir registrerat som medlemsköp på ett av de sätt som Kappahl erbjuder. 1 krona är lika med 1 poäng.


Poäng går även att samla på andra poängaktiviteter för att uppnå bonus. Antalet poäng för aktivitet/engagemang samt regler kring dessa regleras av Kappahl.


Bonusen skickas ut i form av en digital bonus till medlem som har registrerat poänggrundande köp/aktiviteter motsvarande minst 1000 poäng sedan förra utskicket av bonus. De poäng som inte omvandlas till en bonus sparas till nästa avräkningstillfälle.


Bonusen kan användas som betalning i valfri fysisk Kappahl-butik i Sverige eller på Kappahls Shop Online. Bonusen kan varken helt eller delvis lösas in mot kontanter. Bonusen har en viss giltighetstid och detta anges på varje bonus. Intjänade poäng förfaller per automatik efter 12 månader, dvs de poäng som samlades in för mer än 12 månader sedan förfaller.


Hur använder man sin Bonus?
Du kan använda din bonus både i butik och online. Logga in i Kappahls app eller på kappahl.com för att se om du har en bonus som du kan nyttja. Du aktiverar sedan din bonus i kassan. Du kan aktivera flera bonusar samtidigt och du kan även avaktivera bonusen om du ångrar dig och vill använda dig av bonusen vid ett senare tillfälle. 
Obs! Bonusen kan inte användas som betalmedel för frakten online.


Återfår jag mina poäng/bonus om jag gör en retur?
Bonusen fördelas på alla varor du har köpt. Det innebär att vid en eventuell retur så får du tillbaka den del av bonusen i poäng som nyttjades på den produkten du väljer att lämna tillbaka. Lämnar du tillbaka hela köpet, får du tillbaka alla poäng. Poängen återförs till ditt medlemskonto och poängen är därefter giltiga i ytterligare 12 månader.

 

1.3 Förmåner, erbjudanden och kommunikation

Genom att bli medlem i Kappahl Club godkänner du till att Kappahl skickar dig generella samt personligt anpassade förmåner, erbjudanden, kommunikation och annan relevant direktreklam, med uppgift om din aktuella bonus, medlemsnivå och antal poäng, med t ex brev, app, e-post, SMS, hemsidan, och andra för dig aktuella kanaler (t ex sociala medier såsom Facebook eller digital annonsering). Du får av oss även anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration, inbjudningar till events/ klubbdagar och olika förmåner.


För att kunna förbättra vår service till dig och andra kunder, genomför vi undersökningar via t ex e-post, hemsidan och appen. I dessa kan du ibland bli ombedd att fylla i personliga och/eller demografiska uppgifter. Det är alltid helt frivilligt att svara på dessa undersökningar.


Du kan när som helst logga in på Mina sidor på vår hemsida eller App och uppdatera dina kontaktuppgifter eller ändra inställningarna för vilken kommunikation du önskar. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med att begränsa eller ändra kommunikationen när det gäller sociala nätverk. I de fallen behöver du på egen hand ändra inställningarna på respektive konto.

 

2. Avtalstid och villkorsändring

2.1 Avtalstid

Avtalet om medlemskap i Kappahl Club gäller tillsvidare. Både medlem och Kappahl kan utan kostnad säga upp avtalet med en uppsägningstid om 30 dagar. Lämna i sådant fall ett meddelande om detta till Kappahls kundservice: : info@kappahl.com eller 010-138 87 11. Vid avslut av medlemskap raderas alla personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa medlemsvillkor. Eventuella poäng eller bonus som är intjänade men inte utnyttjade då avtalet upphör förfaller.


Om medlemskapet varit inaktivt och senaste registrerade köp ägde rum för mer än 36 månader sedan har Kappahl rätt att avsluta medlemskapet. Kappahl förbehåller sig också rätten att avsluta medlemskapet eller annullera poäng på grund av missbruk. Med missbruk avses till exempel att du inte följer de överenskomna villkoren eller låter andra personer registrera köp på ditt medlemskonto.

 

2.2 Villkorsändring

Kappahl kan göra ändringar i medlemsvillkoren. Vid ändringar som inte är väsentliga kommer de nya villkoren att publiceras på Kappahls hemsida då de träder i kraft. Vid väsentliga förändringar kommer du få ett meddelande om detta 30 dagar i förväg via e-post. Aktuella villkor är alltid tillgängliga via Kappahls hemsida. Om du inte godkänner ändringarna har du rätt att avsluta ditt medlemskap. De senaste medlemsvillkoren finns alltid tillgängliga på Kappahls webbplats. Svensk rätt tillämpas på dessa villkor och prövas av svensk domstol. Du som kund kan för att lösa tvisten utanför domstol vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.

 

3. Personuppgifter

Information om hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information hittar du i vår integritetspolicy på Kappahls hemsida. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande.

 

4. Kontakt

Vem kontaktar jag vid frågor?
Kappahl Sverige AB, Idrottsvägen 14, Box 303, 431 24 MÖLNDAL. Du når oss på Kappahls kundservice: info@kappahl.com eller 010-138 87 11. För att avregistrera SMS utskick, skicka kastop till 71550