KappAhl: Nytt mål för rörelsemarginalen

I ljuset av utvecklingen har styrelsen i dag beslutat höja koncernens mål för rörelsemarginalen från 10 procent. Den skall framgent vara 12 procent över en konjunkturcykel med ett minimum på 10 procent. Övriga mål kvarstår.

Operativa mål

  • Antalet butiker ska öka med 15-20 stycken per år.
  • Rörelsemarginalen ska vara 12 procent över en konjunkturcykel med ett minimum på 10 procent.

Under 2005/2006 etablerade KappAhl 20 nya butiker samtidigt som två stängdes. Rörelsemarginalen för de senaste 12 månaderna uppgick till 13,3 procent.

Finansiella mål

  • Den räntebärande nettoskulden ska inte annat än tillfälligt överstiga tre gånger EBITDA.
  • Räntetäckningsgraden ska överstiga fem gånger.
  • Soliditeten ska överstiga 20 procent vid utgången av räkenskapsåret 2007/2008.

Per den 30 november 2006 var den räntebärande nettoskulden 1,9 gånger EBITDA. Räntetäckningsgraden uppgick till 5,2 gånger. Soliditeten var 17,5 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian W. Jansson, VD och koncernchef, telefon 0709-95 02 01
Håkan Westin, Finansdirektör, telefon 0704-71 56 64

KappAhl är en ledande nordisk modekedja med cirka 270 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vi designar, marknadsför och säljer kläder för hela familjen, men riktar oss särskilt till kvinnor mellan 30 och 50 år som handlar till hela familjen. KappAhls huvudkontor och distributionscentral, som hanterar varufördelning till samtliga butiker, ligger i Mölndal, strax utanför Göteborg. Inom KappAhl arbetar cirka 3 700 personer och mer än 90 procent är kvinnor. Under verksamhetsåret 2005/2006 omsatte KappAhl 4,2 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 530 miljoner kronor. KappAhl är noterat på Stockholmsbörsen. Ytterligare information om företaget finns på www.kappahl.com  och finansiell information finns på www.kappahl.com/ir .