KappAhl förvärvar bolag

KappAhl har i dag förvärvat två bolag och i samband därmed erhållit skattemässiga underskott. Dessa bedöms kunna utnyttjas från och med verksamhetsåret 2012/2013.

Förvärvet beräknas medföra en positiv nettoeffekt på eget kapital om cirka MSEK 260 i kvartalsbokslutet per 2007-02-28 som en följd av befintliga förlustavdrag. De förvärvade bolagen bedriver i dag ingen verksamhet.

För ytterligare information, kontakta:
Christian W. Jansson, VD och koncernchef, telefon 0709-95 02 01
Håkan Westin, Finansdirektör, telefon 0704-71 56 64

KappAhl är en ledande nordisk modekedja med cirka 270 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vi designar, marknadsför och säljer kläder för hela familjen, men riktar oss särskilt till kvinnor mellan 30 och 50 år som handlar till hela familjen. KappAhls huvudkontor och distributionscentral, som hanterar varufördelning till samtliga butiker, ligger i Mölndal, strax utanför Göteborg. Inom KappAhl arbetar cirka 3 700 personer och mer än 90 procent är kvinnor. Under verksamhetsåret 2005/2006 omsatte KappAhl 4,2 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 530 miljoner kronor. KappAhl är noterat på Stockholmsbörsen. Ytterligare information om företaget finns på www.kappahl.com och finansiell information finns på www.kappahl.com/ir.