Kallelse till årsstämma

Årsstämma i KappAhl Holding AB (publ) hålls torsdagen den 21 december 2006 klockan 14.00 på bolagets huvudkontor i Mölndal, Idrottsvägen 14. Anmälan om deltagande i stämman skall göras senast fredagen den 15 december 2006 klockan 12.00.

Anmälan kan lämnas via e-mail till stamma@kappahl.com. Anmälan kan också lämnas per telefon 031-771 55 00, per fax 031-771 58 15, eller per post till KappAhl Holding AB, Årsstämma, Box 303, 431 24 Mölndal. Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer och organisations- eller personnummer, samt registrerat aktieinnehav anges.

För fullständig kallelse, följ länken: http://investors.kappahl.com/sv/agm/

För ytterligare information, kontakta:
Håkan Westin, Finansdirektör, telefon 0704-71 56 64
Kajsa Räftegård, Personal- och informationsdirektör, telefon 0704-71 56 49

KappAhl är en ledande nordisk modekedja med cirka 270 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vi designar, marknadsför och säljer kläder för hela familjen, men riktar oss särskilt till kvinnor mellan 30 och 50 år som handlar till hela familjen. KappAhls huvudkontor och distributionscentral, som hanterar varufördelning till samtliga butiker, ligger i Mölndal, strax utanför Göteborg. Inom KappAhl arbetar cirka 3 700 personer och mer än 90 procent är kvinnor. Under verksamhetsåret 2005/2006 omsatte KappAhl 4,2 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 530 miljoner kronor. KappAhl är noterat på Stockholmsbörsen. Ytterligare information om företaget finns på www.kappahl.com och finansiell information finns på www.kappahl.com/ir.

Ladda ner fil: 061121_kallelse_till_arsstamma.pdf