Övertilldelningsoption utövad

Utnyttjande av övertilldelningsoptionen om 3 750 000 aktier.

KappAhl Holding AB (publ) har informerats att Carnegie Investment Bank och Goldman Sachs International idag har förvärvat 3 750 000 aktier i KappAhl Holding AB (publ) från de säljande aktieägarna, genom fullt utnyttjande av den övertill- delningsoption som erhölls i samband med noteringen av aktierna i KappAhl Holding AB (publ) på Stockholmsbörsen. Efter utnyttjandet av övertilldelningsoptionen har de säljande aktieägarna, i samband med erbjudandet, avyttrat totalt 32 500 000 aktier i KappAhl Holding AB (publ), motsvarande 43,3 procent av kapital och röster i KappAhl Holding AB (publ).

De aktier som omfattas av erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, ej heller i enlighet med någon värdepapperslag i någon delstat i Amerikas Förenta Stater, och ej heller i enlighet med någon värdepapperslag eller provinslag i Kanada och får ej, i avsaknad av registrering eller tillämplighet av något undantag från krav på registrering, utbjudas till försäljning eller överlåtas i Amerikas Förenta Stater eller Kanada eller till personer med hemvist där.

Erbjudandet riktar sig ej heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospektet eller anmälningssedel avseende erbjudandet får inte distribueras i, eller till, något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Westin, Finansdirektör, telefon 070-471 56 64
Christian W. Jansson, VD, telefon 070-995 02 01

KappAhl säljer dam-, herr- och barnkläder i drygt 250 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vi erbjuder prisvärt mode för många människor. Vår främsta kund är kvinnan över 30 år med man och barn. Inom KappAhl arbetar drygt 3 500 personer. Omsättningen under det senaste räkenskapsåret uppgick till 5 miljarder kronor inklusive moms och KappAhl är Sveriges största butikskedja för kläder. Huvudkontoret är placerat i Mölndal, strax utanför Göteborg. KappAhl är noterat på Stockholmsbörsen. Ytterligare information finns på www.kappahl.com

Ladda ner fil: 060303_overtilldelningsoption_utovad.pdf