Med anledning av det offentliga erbjudandet utser KappAhl AB (publ.) en oberoende budkommitté

Till följd av det offentliga erbjudande till aktieägarna i KappAhl AB (publ) ("Erbjudandet") som lämnades av Mellby Gård AB, den 29 juli 2019 har styrelsen inom sig utsett en oberoende budkommitté. 

De oberoende styrelseledamöterna i KappAhl AB (publ) har bildat en oberoende budkommitté (budkommitté) och utsett Pia Rudengren till ordförande för budkommittén.

Budkommittén kommer att företräda bolaget i samband med Erbjudandet och består av styrelseledamöterna Pia Rudengren, Susanne Holmberg, Kicki Olivensjö, Göran Bille, Cecilia Kocken, Marie-Louise Jansson Bring, Johanna Bergqvist, Håkan Jirlow och Carita Lundqvist.

Styrelseledamöterna Anders Bülow och Thomas Gustafsson har på grund av intressekonflikt inte deltagit, och kommer inte att delta, i styrelsens utvärdering av eller beslut om Erbjudandet.

Vi i den oberoende budkommittén tar vår uppgift på största allvar och avser att bedriva arbetet med integritet, noggrannhet och verka för samtliga aktieägares bästa. Vi kommer inom kort att presentera vilka finansiella rådgivare vi valt.", säger Pia Rudengren.

Budkommittén kommer att utvärdera Erbjudandet tillsammans med sina rådgivare och inhämta ett värderingsutlåtande, s.k. fairness opinion. Budkommittén kommer att offentliggöra sitt utlåtande om Erbjudandet senast två veckor före utgången av acceptfristen för Erbjudandet.

För ytterligare information kontakta:
Pia Rudengren, ordförande i den oberoende budkommittén i styrelsen för KappAhl AB (publ), pia@rudengren.se.

Kontaktperson på KappAhl AB (publ)
Charlotte Högberg, kommunikationschef. Tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 380 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 57 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2017/2018 var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Ladda ner fil: 190729 Med anledning av det offentliga erbjudandet utser KappAhl AB (publ.) en oberoende budkommitté