KappAhl publicerar preliminärt resultat för fjärde kvartalet 2018/2019

KappAhl AB’s (publ.) majoritetsägare Mellby Gård AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande på samtliga aktier i KappAhl med sista dag för accept den 20 september 2019. Den oberoende budkommittén väljer därför att redan nu presentera viss preliminär finansiell information för fjärde kvartalet.

Preliminär nettoomsättning för juni – augusti 2019 uppgår till 1 322 MSEK (1 239) med ett preliminärt rörelseresultat på 108 MSEK (66). Nettoomsättningen och rörelseresultatet för helåret 2018/2019, perioden september 2018 – augusti 2019, uppgår preliminärt till 4 902 MSEK (4 760) respektive 211 (282) MSEK justerat för kostnader av engångskaraktär uppgående till 43 MSEK tagna under det tredje kvartalet.

Utvalda nyckeltal

Jun 2019 - Jun 2018 - Sep 2018 - Sep 2017 -
Belopp i MSEK  Aug 2019 Aug 2018 Aug 2019 Aug 2018
Nettoomsättning 1 322 1 239 4 902 4 760
Bruttoresultat 749 733 2 915 2 942
Rörelseresultat 108 66 168 282
Bruttomarginal 56,7 % 59,2 % 59,5 % 61,8 %
Rörelsemarginal 8,2 % 5,3 % 3,4 % 5,9 %

Försäljningen i kvartalet ökade med ca 7 procent jämfört med samma period föregående år och är en tydlig förbättring jämfört med den svaga försäljning som KappAhl redovisade under det tredje kvartalet. Försäljningen har dock varit förknippad med en större andel rea och kampanjer vilket har haft viss påverkan på bruttomarginalen. Rörelseresultatet har påverkats positivt av det tidigare aviserade resultatförstärkningsprogrammet som uppvisar tydliga besparingar inom såväl butiker som administrativa funktioner.

KappAhls rapport för fjärde kvartalet 2019 kommer att offentliggöras kl. 07.30 (CET) den 9 oktober 2019.

Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, klockan 15.50 CEST den 11 september 2019

För mer information:
Charlotte Högberg, kommunikationschef, tel 070-471 56 31, e-post charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 380 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 57 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2017/2018 var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Ladda ner fil: 190911 KappAhl publicerar preliminärt resultat för fjärde kvartalet 2018/2019