All denim på KappAhl är nu mer hållbar

All denim på KappAhl är nu mer hållbar

Den hållbara garderoben står i fokus på KappAhl. Med höstens kollektioner når modekedjan det viktiga delmålet om att 100 procent av denimsortimentet är tillverkat i mer hållbara material och med mer hållbara produktionsprocesser.

Från och med i höst är all denim på KappAhl tillverkad i mer hållbara material och med produktions-processer som kräver väsentligt mindre åtgång av vatten, energi och kemikalier. Därmed är det viktiga delmålet uppnått om att 100 procent av denimprodukterna från KappAhl senast 2020 ska vara tillverkade i mer hållbara material och med mer hållbara tillverkningsprocesser.
       – Det känns fantastiskt att se hur vår hållbarhetsstrategi Responsible Fashion, och de ambitiösa mål vi har satt upp för KappAhl, uppnås och verkligen gör skillnad. Mer hållbar denimproduktion innebär stora resursbesparingar och är en viktig nyckel i en mer hållbar garderob, säger KappAhls hållbarhetschef Fredrika Klarén.

Ännu ett närliggande delmål är att all bomull på KappAhl komma från mer hållbara källor år 2020. Det är en mycket angelägen fråga för modekedjan då bomull är en av de viktigaste råvarorna. Den är omtyckt och efterfrågad men kräver mycket vatten, konstgödsel och bekämpningsmedel när den odlas, bruket utarmar jordarna och medför hälsorisker för odlarna. Att ställa om till ekologisk eller annan mer hållbar odling är viktigt för att komma åt dessa problem.
        – KappAhl driver sedan länge ett proaktivt hållbarhetsarbete och bland våra viktigaste fokusområden finns att minska plaggens negativa påverkan när det produceras och att designa produkter för en mer hållbar garderob. Våra kunder ska känna sig trygga med att vi tar ansvar, att KappAhl kan erbjuda ett sortiment med mer hållbar denim är ett stort och viktigt steg i det arbetet, berättar Fredrika Klarén.

Vad innebär mer hållbar denim på KappAhl?
Mer hållbar denim är en del i KappAhls långsiktiga strategi, Responsible Fashion, att bygga ett helt hållbart sortiment. Produkterna produceras med mer hållbara material och produktionsprocesser, vilket sammantaget spar stora mängder vatten, energi och kemikalier.

Materialval
Idag är bomullen i KappAhls denim mer hållbar – mer hållbart odlad enligt BCI eller ekologiskt odlad och i tvättprocesserna går det åt hälften så mycket vatten, 30 procent mindre energi och mycket mindre kemikalier än för konventionell denim.

Val av process i fabrik
Vid tvätt och efterbehandling i fabrik av KappAhls mer hållbara denim har man i ett nära samarbete med sina leverantörer gjort insatser kring processerna för att minimera användningen av vatten, kemikalier och energi. För att åstadkomma och kunna mäta förbättringen använder modekedjan verktyget Environmental Impact Measuring (EIM) som bygger på en ny teknologi utvecklad av företaget Jeanologia. 

För ytterligare information
Fredrika Klarén, Hållbarhetschef, tel 0704-71 55 58, fredrika.klaren@kappahl.com
Charlotte Högberg, Kommunikationschef, tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl erbjuder ansvarsfullt mode – Responsible Fashion – som känns rätt, för den som bär det och för världen omkring oss. Idag är 57% av våra produkter hållbarhetsmärkta. Målet är att 100% av sortimentet ska vara i mer hållbara material senast år 2025. Det viktiga arbetet för att bidra till att skapa en cirkulär modeindustri pågår i verksamhetens alla delar. Mer information finns på kappahl.se/hallbarhet.

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med över 380 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna.

2017/2018 var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Ladda ner fil: 190826 All denim på KappAhl är nu mer hållbar