Nytt antal aktier och röster i KappAhl AB (publ)

<h1>Nytt antal aktier och röster i KappAhl AB (publ)</h1>

Den 5 december 2017 beslutade årsstämman i KappAhl AB (publ) (”Bolaget”) om ett automatiskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innefattade en uppdelning av Bolagets aktier, s.k. aktiesplit 2:1, varvid en (1) befintlig aktie i Bolaget delades i två (2) aktier. Till följd av aktiespliten ökade antalet aktier i Bolaget tillfälligt med 76 820 380 aktier till sammanlagt 153 640 760 aktier under januari 2018. Detta har tidigare kommunicerats genom pressmeddelande den 31 januari 2018.

I samband med slutförandet av inlösenförfarandet under februari 2018 har antalet aktier och röster i Bolaget återställts till sina ursprungliga nivåer. Per den 28 februari 2018 uppgår antalet aktier och röster i Bolaget till 76 820 380.

Denna information är sådan information som KappAhl AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl.16.15 CET.

För mer information
Danny Feltmann, vd och koncernchef. Tel 031-771 56 61.
Charlotte Högberg, kommunikationschef. Tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 370 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 53 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2016/2017 var omsättningen 4,9 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Ladda ner fil: Nytt antal aktier och röster i KappAhl 180228.pdf