Göran Bille har utsetts till tillförordnad VD i KappAhl

Styrelsen i KappAhl AB (publ) har i dag utsett styrelseledamoten Göran Bille till tillförordnad verkställande direktör med omedelbar verkan och Danny Feltmann avgår som verkställande direktör för bolaget. Processen med att rekrytera en ny verkställande direktör inleds omgående. 

Göran Bille är styrelseledamot i KappAhl sedan december 2016 och har tidigare varit verkställande direktör och koncernchef för Gina Tricot respektive Lindex, samt ledande befattningshavare inom H&M. Göran Bille är även styrelseledamot i Gunnebo.

Styrelsen i KappAhl och Danny Feltmann har kommit överens om att Danny Feltmann avgår som verkställande direktör för bolaget. Beslutet är en konsekvens av att styrelsen och verkställande direktören har olika syn på bolagets utveckling och prioriteringar.

 – Styrelsen och verkställande direktören har olika syn i dessa viktiga frågor och det naturliga är då att gå skilda vägar. Jag vill även betona att ledningsförändringen inte har föranletts av kortsiktiga försäljnings- eller resultatvariationer då försäljningen och resultatet för det tredje kvartalet 2018 förväntas vara i nivå med utfallet för det tredje kvartalet 2017. Avslutningsvis vill jag tacka Danny Feltmann för det arbete som genomförts, säger Anders Bülow, styrelseordförande.

Göran Bille tillträder rollen som tillförordnad verkställande direktör omgående när erforderliga godkännanden och besked inkommit från Nasdaq Stockholm och myndighet. Sådana godkännanden och besked förväntas senast inom två veckor.

Processen med att rekrytera en ny verkställande direktör inleds omgående.

Denna information är sådan information som KappAhl AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 15 juni 2018 kl. 10.30 CET. 

För ytterligare information
Anders Bülow, styrelsens ordförande, tel 0706-61 09 88

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 370 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 53 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2016/2017 var omsättningen 4,9 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Ladda ner fil: 180615 Göran Bille har utsetts till tillförordnad VD i KappAhl