Valberedningens förslag inför årsstämman i KappAhl

Valberedningens förslag inför årsstämman i KappAhl

Inför årsstämman den 5 december 2017 i KappAhl AB (publ) föreslår valberedningen omval av ledamöterna Anders Bülow, Susanne Holmberg, Kicki Olivensjö, Pia Rudengren, Göran Bille och Cecilia Kocken. Valberedningen föreslår Thomas Gustafsson som ny styrelseledamot. Valberedningen föreslår även att Anders Bülow omväljs som styrelseordförande. 

Den för nyval föreslagna Thomas Gustafsson är verkställande direktör och koncernchef i Duni sedan december 2012 och har dessförinnan bland annat varit verksam inom Mellby Gård AB-koncernen samt varit koncernchef för 2E Group AB (publ). Thomas Gustafsson har också haft ledande befattningar inom Spendrups Bryggeri AB, Brämhults Juice AB och Eckes Granini GmbH. Thomas Gustafsson har tidigare varit ordförande i Flash AB samt styrelseledamot i Atlas Design Group AB och är för närvarande styrelseledamot i bland annat Smart Eyes International AB. Thomas Gustafsson är utbildad marknadsekonom.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2017 kommer att publiceras i början av november 2017 i samband med kallelsen till årsstämman.

Följande personer ingår i valberedningen inför årsstämman den 5 december 2017: Rune Andersson (utsedd av Mellby Gård AB), Marianne Nilsson (utsedd av Swedbank Robur Fonder AB), Elisabet Jamal Bergström (utsedd av Handelsbanken Fonder AB) och Caroline Sjösten (utsedd av Skandia Liv). Styrelsens ordförande har adjungerats till valberedningen.

Denna information är sådan information som KappAhl AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2017 kl 16.30 CET. 

För ytterligare information kontakta
Rune Andersson, valberedningens ordförande, tel. 0708-98 77 10
Anders Bülow, styrelsens ordförande, tel. 0706-61 09 88
Charlotte Högberg, kommunikationschef, tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 370 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Drygt hälften av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2015/2016 var omsättningen 4,7 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i nio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2006. Mer information på www.kappahl.se

Ladda ner fil: 170925 Valberedningens förslag inför årsstämman i KappAhl