TIllförordnad finansdirektör klar för KappAhl

TIllförordnad finansdirektör klar för KappAhl

Tommy Svensson har utsetts till tillförordnad finansdirektör i KappAhls koncernledning med tillträde den 1 december 2017 fram till april 2018. Tommy Svensson är interimskonsult med många roller som bland annat finansdirektör bakom sig.  

Under tiden fram till dess att nya finansdirektören Peter Andersson tillträder, 1 december 2017 till april, kommer Tommy Svensson att leda det finansiella arbetet inom KappAhl-koncernen,. Tommy Svensson är född 1958 och har en kandidatexamen inom företagsekonomi och revision. Tommy har mångårig erfarenhet av kvalificerat finansiellt arbete ur strategiskt och operativt perspektiv. Han är konsult på TSS Consult & Invest AB med uppdrag avseende bland annat affärsutveckling samt utveckling av finans- och ledarfunktioner och har tidigare arbetat för bland annat Vårdapoteket, Hemtex och Lindex.

Denna information är sådan information som KappAhl AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2017 kl. 12.00 CET. 

För mer information
Danny Feltmann, vd och koncernchef. Tel 031-771 56 61.
Charlotte Högberg, kommunikationschef. Tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 370 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 53 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2016/2017 var omsättningen 4,9 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i nio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Ladda ner fil: 171117 TIllförordnad finansdirektör klar för KappAhl