Ny finansdirektör till KappAhl

Ny finansdirektör till KappAhl

Peter Andersson har utsetts till ny finansdirektör i KappAhls koncernledning med tillträde senast under april 2018. Peter Andersson har arbetat i många år som finansdirektör för AB Lindex där han för närvarande är expansionsdirektör.
     – Jag är mycket nöjd med rekryteringen av Peter. Hans gedigna kompetens och branscherfarenhet kommer att bli en stor tillgång för KappAhl, säger KappAhls VD och koncernchef Danny Feltmann. 

Från april 2018 kommer Peter Andersson att leda och utveckla det finansiella arbetet inom KappAhl-koncernen. Han är född 1964 och utbildad civilekonom med en MBA-examen från Göteborgs Universitet. Peter har mångårig, internationell erfarenhet från detaljhandeln ur strategiskt och operativt perspektiv samt kvalificerat arbete inom ekonomistyrning och riskhantering. Han har tidigare arbetat för bland annat ICA Handlarna AB. Sedan 2001 har Peter Andersson varit anställd på AB Lindex där han under många år varit finansdirektör och sedan sommaren 2017 är expansionsdirektör.

Under tiden före det att Peter Andersson tillträder sin tjänst kommer Torbjörn Gustafsson, som är ansvarig för koncerncontrollerfunktionen på Kappahl, att agera tillförordnad finansdirektör fram till dess att en extern interimslösning är på plats. Detta beräknas ske under december månad.

Denna information är sådan information som KappAhl AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 10.00 CET. 

För mer information
Danny Feltmann, vd och koncernchef. Tel 031-771 56 61.
Charlotte Högberg, kommunikationschef. Tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 370 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 53 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2016/2017 var omsättningen 4,9 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i nio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Ladda ner fil: 171031 Ny finansdirektör till KappAhl