KappAhl föreslår aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Styrelsen i KappAhl AB (publ) har beslutat att inför årsstämman den 5 december 2017, utöver förslaget om ordinarie utdelning, föreslå att årsstämman beslutar om en aktiesplit och minskning av aktiekapitalet genom ett automatiskt inlösenförfarande. Genom inlösenförfarandet kommer cirka 500 miljoner kronor att överföras till KappAhls aktieägare, motsvarande 6,50 kronor per aktie.

Förslaget innebär att varje aktie i KappAhl delas upp i två aktier varav en ska benämnas inlösenaktie. Därefter minskas KappAhls aktiekapital genom en automatisk indragning av inlösenaktierna mot en kontant inlösenlikvid om 6,50 kronor per aktie. Slutligen återställs KappAhls aktiekapital till dess ursprungliga nivå genom en fondemission utan utgivande av nya aktier. För att kunna genomföra inlösningsförfarandet föreslår styrelsen också att bestämmelsen i bolagsordningen rörande högsta och lägsta antal aktier ändras.

Aktiespliten och inlösenförfarandet sker automatiskt utan att aktieägarna behöver vidta någon åtgärd. Utbetalning av inlösenlikviden beräknas ske i februari 2018. Det automatiska inlösenförfarandet föreslås ske i tillägg till ordinarie utdelning som kommunicerats i bokslutskommunikén 2016/2017.

Ytterligare information om förslaget kommer att framgå av kallelsen till årsstämman som beräknas offentliggöras den 3 november 2017 samt av den informationsskrift om inlösenförfarandet som beräknas offentliggöras den 14 november 2007.

Denna information är sådan information som KappAhl AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2017 kl. 07.31 CET. 

För information kontakta
Anders Bülow, styrelsens ordförande, tel. 0706-61 09 88
Charlotte Högberg, kommunikationschef, tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 370 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 53 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2016/2017 var omsättningen 4,9 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i nio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Ladda ner fil: 171012 KappAhl föreslår aktiesplit och automatisk inlösen av aktier