KappAhl bjuder in till årsstämma

KappAhl bjuder in till årsstämma

Årsstämma i KappAhl AB (publ) hålls tisdagen den 5 december 2017 klockan 10.00 på KappAhls huvudkontor i Mölndal, Idrottsvägen 14. Anmälan om deltagande i stämman ska göras senast onsdagen den 29 november 2017, gärna före klockan 12.00. 

Vid årsstämman föreslås bland annat att följande ärenden behandlas:

  • Styrelsens förslag om fastställelse av resultat- och balansräkning, om disposition av resultat (föreslagen utdelning om 2,00 kr per aktie) och om en i huvudsak oförändrad ersättningspolicy för ledningsgruppen.
  • Valberedningens förslag är att Anders Bülow utses till ordförande vid stämman, att sju ordinarie styrelseledamöter utses, att styrelsearvode utgår med 400 000 kronor till ordföranden och med 200 000 kronor till varje övrig ledamot, att utskottsarvoden är oförändrade per styrelseledamot, att Anders Bülow, Kicki Olivensjö, Pia Rudengren, Susanne Holmberg, Göran Bille och Cecilia Kocken omväljs som ordinarie styrelseledamöter, att Thomas Gustafsson väljs till ny ordinarie styrelseledamot, att Anders Bülow genom omval väljs som styrelseordförande, samt att PwC omväljs som revisionsbolag med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.
  • Styrelsens förslag om en aktiesplit och minskning av aktiekapitalet genom ett automatiskt inlösenförfarande. Genom inlösenförfarandet kommer cirka 500 miljoner kronor att överföras till KappAhls aktieägare, motsvarande 6,50 kronor per aktie.

Fullständig kallelse bifogas. 

För mer information kontakta:
Charlotte Högberg, Kommunikationschef. Tel 0704-71 56 31, e-post charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 370 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 53 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2016/2017 var omsättningen 4,9 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i nio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Ladda ner fil: 171103 KappAhl kallar till årsstämma